ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 65/2018 za integrácia v škole 46,45 s DPH 21804276 218065740 218065740 Raabe Slovensko, s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 19.03.2018
Faktúra 90/2018 za dokumentaciu školskej jedálne 98,00 s DPH 21806501 21806501 218065740 Raabe Slovensko, s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 05.04.2018
Faktúra 123/2016 poistenie - výlet žiaci 18,48 s DPH 2405204433 2405204433 29022016 Generali Slovensko Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 31.05.2016
Faktúra 35/2016 poistenie - Dataland 13,15 s DPH 2405139061 29022016 Generali Slovensko Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 08.03.2016
Zmluva /2018 ŠJ nájom ŠJ s DPH 24.08.2018 Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy
Faktúra 026/2018 za potraviny 162,10 s DPH 20180258 20180258 17.08.2018 Cimbalak s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 06.02.2018
Faktúra 158/2018 za čistiace prostriedky 163,87 s DPH 2018014510 2018014510 26.06.2018 Papera Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 26.06.2018
Faktúra 154/2018 elektrická energia 5/2018 135,00 s DPH 3205172706 3205172706 21.06.2018 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 22.06.2018
Faktúra 155/2018 za puzzle pre MŠ 23,00 s DPH 20180036 20180036 20.06.2018 Education. Initiative Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 22.06.2018
Faktúra 159/2018 materiál spotrebný škola 72,19 s DPH 32018 32018 19.06.2018 Mariana Marušiakova - konzum Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy 26.06.2018
Faktúra 160/2018 materiál spotrebný školská jedíleň 103,08 s DPH 42018 42018 19.06.2018 Mariana Marušiakova - konzum Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy 26.06.2018
Faktúra 153/2018 Brano a umiestnenie na dvere MŠ 92,76 s DPH 31118296 31118296 18.06.2018 MK alarm s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 21.06.2018
Faktúra 152/2018 za dokumentaciuskoly 41,45 s DPH 21813034 21813034 14.06.2018 Raabe Slovensko, s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 21.06.2018
Faktúra 146/2018 finančná gramotnosť 1. stupeň 122,80 s DPH 2018221118 2018221118 14.06.2018 Papera Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 21.06.2018
Faktúra 151/2018 prednášky žiakom - dospievanie 39,00 s DPH 151/2018 151/2018 13.06.2018 MP Education. s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 21.06.2018
Faktúra 150/2018 stojan na bicykle 176,40 s DPH 1800112 1800112 12.06.2018 ENERCOM s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 21.06.2018
Faktúra 148/2018 za dokumentaciuskoly 41,00 s DPH 21812392 21812392 12.06.2018 Raabe Slovensko, s.r.o Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 21.06.2018
Faktúra 138/2018 vyučovacie mapy SJ , biológia 399,00 s DPH 71800110 71800110 06.06.2018 PUBLICOM s.r.o. ZŠ Hybe Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 21.06.2018
Faktúra 135/2018 OOPP MŠ 97,86 s DPH 51180513 51180513 06.06.2018 KRUPA Kajo s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 20.06.2018
Faktúra 136/2018 OOPP MŠ 276,58 s DPH 51180512 51180512 06.06.2018 KRUPA Kajo s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 20.06.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2744