ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Dok1fa1 FA za plyn s DPH 05.01.2011
Objednávka 4/2014 spotrebný tovar pre šport 410,00 s DPH 13.05.2014 Bombovky ZŠ Hybe PaedDr. Pavelicová Zuzana
Zmluva 11/2016 ŠJ nájom ŠJ 5,00 s DPH 22.11.2016 Dušan Strašila Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Zmluva 10/2016 ŠJ nájom ŠJ 25,00 s DPH 02.11.2016 Anna Mikušiaková Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Zmluva 10/2016 ŠJ nájom ŠJ 15,00 s DPH 14.10.2016 MUDr. Peter Mrlian Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Zmluva 9/2016 ŠJ nájom ŠJ 25,00 s DPH 16.09.2016 Anna Kurpašová Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Zmluva 8/2016 ŠJ nájom ŠJ 25,00 s DPH 22.08.2016 Ida Hošková Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Zmluva 6/2016 ŠJ nájom ŠJ 10,00 s DPH 07.06.2016 Milan Duda Základná škola s materskou školou Mge. Helena Dudová riaditeľka školy
Zmluva 4/2016 ŠJ nájom ŠJ 30,00 s DPH 01.04.2016 Jan Suran
Zmluva 1/2015 ŠJ nájom ŠJ 15,00 bez DPH 14.01.2015 Valéria Michalidesová Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Zmluva 3/2016 ŠJ nájom ŠJ 25,00 bez DPH 19.03.2016 Harman
Zmluva 2/2016 ŠJ nájom ŠJ 10,00 bez DPH 08.02.2016 Coop Jednota
Zmluva 1/2016 ŠJ nájom ŠJ 15,00 s DPH 15.01.2016 Pivko
Objednávka 7/2014 Balík Premium prístup 399,00 s DPH 27.05.2014 Datakabinet s.r.o. ZŠ Hybe Mge. Helena Dudová
Objednávka 6/2014 prístup na internetový portál 151,21 s DPH 27.05.2014 VERLAG DASHOFER ZŠ Hybe Mge. Helena Dudová
Objednávka 5/2014 za licenciu na evidenciu pošty 25,00 s DPH 27.05.2014 EXALOGIC s.r.o. ZŠ Hybe Ing. Jana Marcinková
Objednávka 3/2014 spotrebný tovar materiál z Projektu 1 143,12 s DPH 31.01.2014 Liber Tech s.r.o. ZŠ Hybe Mgr. Helena Dudová RŠ
Zmluva 06/2017 ŠJ nájom ŠJ 40,00 s DPH 17.03.2017 Jozef Matištík Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy
Objednávka 2/2014 revízia ručného náradia 600,00 s DPH 23.01.2014 Segas s.r.o. ZŠ Hybe Mgr. Helena Dudová RŠ
Objednávka 1/2014 revízia ručného náradia 600,00 s DPH 21.01.2014 Gajos s.r.o. ZŠ Hybe Mgr. Helena Dudová RŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2744