ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Dok1fa1 FA za plyn s DPH 05.01.2011
Zmluva 1/2015 TJ nájom telocvične 95,00 bez DPH 09.01.2015 Tatran Hybe
Zmluva 42014 Zmluva o dodávke vody a vodné stočné bez DPH 01.09.2014 Liptovská vodárenská spol. Základná škola s materskou školou
Zmluva 52014 poskytnutie licenvie k progr. vybaveniu URBIS bez DPH 01.09.2014 MADE s r.o. Základná škola s materskou školou
Zmluva 82014 Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ bez DPH 01.09.2014 Slovak telekom a.s. Základná škola s materskou školou
Zmluva 7/2014 Podpora zamestnávania nezamestnaných s DPH 08.09.2014 ÚPRaS Lipt. Mikuláš Základná škola s materskou školou
Zmluva 6/2014 činnosť BOZP a PO technika s DPH 02.09.2014 Gajos s.r.o. Základná škola smaterskou školou
Zmluva 6/2014 činnosť BOZP a PO technika s DPH 02.09.2014 Gajos s.r.o. Základná škola s materskou školou
Zmluva 9/2014 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť s DPH 21.10.2014 NUCEM Základná škola s materskou školou
Zmluva 04/2017 ŠJ nájom ŠJ 10,00 s DPH 07.02.2017 COOP Jednota Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy
Zmluva 05/2017 ŠJ nájom ŠJ 15,00 s DPH 16.02.2017 Júlia Barbierová Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy
Zmluva 03/2017 ŠJ nájom ŠJ 40,00 s DPH 03.02.2017 Katka Jariabeková Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy
Zmluva 02/2017 ŠJ nájom ŠJ 15,00 bez DPH 01.02.2017 Tomáš Duda Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy
Zmluva 01/2017 ŠJ nájom ŠJ 25,00 s DPH 30.01.2017 Ján Chrobák Mge. Helena Dudová riaditeľka školy
Zmluva 10/2014 nájom ŠJ 9,99 bez DPH 08.06.2014 Budaiová Anna
Zmluva 22014 Zmluva o postúpení pohľadávky a prevzatí dlhu zo zmluvy o účte bez DPH 01.09.2014 Prima banka Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou
Zmluva 11/2014 nájom ŠJ 9,99 s DPH 14.06.2014 Ján Gerzanič
Zmluva 12/2014 nájom ŠJ 9,99 bez DPH 13.07.2014 Ladislav Žiška
Zmluva 13/2014 nájom ŠJ 9,99 bez DPH 01.08.2014 Hana Michalidesová
Zmluva 14/2014 nájom ŠJ 16,65 bez DPH 16.09.2014 Milan Kráľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2518