ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Dok1fa1 FA za plyn s DPH 05.01.2011
Zmluva 2/2016 ŠJ nájom ŠJ 10,00 bez DPH 08.02.2016 Coop Jednota
Zmluva 4/2015 ŠJ nájom ŠJ 9,99 bez DPH 17.04.2015 Chrobáková Zuzana
Zmluva 4/2015 ŠJ nájom ŠJ 9,99 bez DPH 10.04.2015 Mišová Michaela
Zmluva 12/2015 1,2,3/2016 TJ Zmluva o prenájme nebytových priestorov 100,00 s DPH 16.11.2015 Telovýchovná jednota TATRAN Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Faktúra 2015 tovary a služby s DPH 01.01.2015
Faktúra 17/2016 stava žiaci HMN 210,99 s DPH 201603 201603 05.02.2016 Školská jedáleň Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Faktúra 28/2016 stava žiaci HMN 8,61 s DPH 201603 201603 15.02.2016 Školská jedáleň Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Faktúra 46/2016 stava žiaci HMN 254,25 s DPH 201608 201608 02.03.2016 Školská jedáleň Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Zmluva 3/2016 ŠJ nájom ŠJ 25,00 bez DPH 19.03.2016 Harman
Zmluva 1/2016 ŠJ nájom ŠJ 15,00 s DPH 15.01.2016 Pivko
Zmluva 6/2015 ŠJ nájom ŠJ 9,99 bez DPH 05.06.2015 Mrlianová
Faktúra 94/2018 HMN žiaci 3/2018 127,90 s DPH 201816 201816 09.04.2018 ZŠ s MŠ Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 11.04.2018
Zmluva /2018 ŠJ nájom ŠJ s DPH 24.08.2018 Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy
Faktúra 83/2016 stava žiaci HMN 89,00 s DPH 201603 201603 06.04.2016 Školská jedáleň Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Faktúra 104/2016 stava žiaci HMN 86,00 s DPH 201614 201614 09.05.2016 Školská jedáleň Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Faktúra 155/2016 stava žiaci HMN 141,00 s DPH 201628 201628 08.07.2016 Školská jedáleň Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 12.07.2016
Zmluva 2016, 1,2,3/2017 TJ nájom telocvične 300,00 s DPH 17.10.2016 Tatran Hybe
Zmluva 01/2017 ŠJ nájom ŠJ 25,00 s DPH 30.01.2017 Ján Chrobák Mge. Helena Dudová riaditeľka školy
Zmluva 02/2017 ŠJ nájom ŠJ 15,00 bez DPH 01.02.2017 Tomáš Duda Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2744