ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Dok1fa1 FA za plyn s DPH 05.01.2011
Faktúra 24/2017 HMN žiaci 1/2017 132,00 s DPH 242017 07.02.2017 ZŠ s MŠ Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 14.02.2017
Zmluva 08/2017 ŠJ nájom ŠJ 15,00 s DPH 28.04.2017 Ivan Lehotský Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy
Zmluva 07/2017 ŠJ nájom ŠJ 20,00 s DPH 24.03.2017 Mária Brtková Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy
Zmluva 06/2017 ŠJ nájom ŠJ 40,00 s DPH 17.03.2017 Jozef Matištík Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy
Zmluva 4/2016 ŠJ nájom ŠJ 30,00 s DPH 01.04.2016 Jan Suran
Zmluva 1/2015 ŠJ nájom ŠJ 15,00 bez DPH 14.01.2015 Valéria Michalidesová Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Faktúra 238/2017 HMN žiaci 10/2017 135,20 s DPH 201741 201741 09.11.2017 ZŠ s MŠ Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 10.11.2017
Faktúra 155/2016 stava žiaci HMN 141,00 s DPH 201628 201628 08.07.2016 Školská jedáleň Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 12.07.2016
Zmluva 1/2015 TJ nájom telocvične 95,00 bez DPH 09.01.2015 Tatran Hybe
Zmluva 10/2017 ŠJ nájom ŠJ 20,00 s DPH 12.05.2017 Milan Kúdola Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy
Zmluva 10/2014 nájom ŠJ 9,99 bez DPH 08.06.2014 Budaiová Anna
Zmluva 11/2014 nájom ŠJ 9,99 s DPH 14.06.2014 Ján Gerzanič
Zmluva 12/2014 nájom ŠJ 9,99 bez DPH 13.07.2014 Ladislav Žiška
Zmluva 13/2014 nájom ŠJ 9,99 bez DPH 01.08.2014 Hana Michalidesová
Zmluva 14/2014 nájom ŠJ 16,65 bez DPH 16.09.2014 Milan Kráľ
Zmluva 15/2014 nájom ŠJ 16,65 bez DPH 02.10.2014 Peter Mikušiak
Zmluva 16/2014 nájom ŠJ 9,99 bez DPH 10.10.2014 EC a.v. na Slovensko Hybe
Zmluva 17/2014 nájom ŠJ 9,99 bez DPH 10.11.2014 Stanová Ema
Zmluva 09/2017 ŠJ nájom ŠJ 15,00 s DPH 05.05.2017 Zdenko Žiška Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2582