ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Dok1fa1 FA za plyn s DPH 05.01.2011
Faktúra 0142016 za potraviny 100,08 s DPH 0142/2016 19/2012 23.05.2016 Lunys, s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 06.06.2016
Faktúra 0172/2016 za potraviny 37,63 s DPH 0172/2016 0172/2016 06.06.2016 Cimbaľák s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 28.06.2016
Faktúra 01712016 za potraviny 283,20 s DPH 0171/2016 15/2011 06.06.2016 NORDFOOD s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 28.06.2016
Faktúra 01682016 za potraviny 74,44 s DPH 0168/2016 8/2007 01.06.2016 Tatranskán mliekareň, a.s. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 28.06.2016
Faktúra 0176/2016 za potraviny 120,41 s DPH 0176/2016 4/2004 09.06.2016 Bidvest Foodservice ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 28.06.2016
Faktúra 01592016 za potraviny 138,41 s DPH 0159/2016 18/2011 23.05.2016 Lujan Plus spol s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 06.06.2016
Faktúra 0166/2016 za potraviny 40,18 s DPH 0166/2016 4/2004 31.05.2016 Bidvest Foodservice ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 06.06.2016
Faktúra 0972016 za potraviny 97,78 s DPH 097/2016 19/2012 19.05.2016 Lunys, s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 06.06.2016
Faktúra 01472016 za potraviny 222,20 s DPH 0142/2016 18/2011 30.05.2016 Lujan Plus spol s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 06.06.2016
Faktúra 0174/2016 za potraviny 205,64 s DPH 0174/2016 5/2006 08.06.2016 CBA VEREX, a.s. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 28.06.2016
Faktúra 0148/2016 za potraviny 170,85 s DPH 0148/2016 9/2012 16.05.2016 Mäsovýroba Dončál , s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 06.06.2016
Faktúra 01492016 za potraviny 450,20 s DPH 0149/2016 15/2011 16.05.2016 NORDFOOD s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 06.06.2016
Faktúra 0151016 za potraviny 46,09 s DPH 01512016 19/2012 23.05.2016 Lunys, s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 06.06.2016
Faktúra 0153/2016 za potraviny 57,28 s DPH 0153/2016 0153/2016 18.05.2016 Cimbaľák s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 06.06.2016
Faktúra 01552016 za potraviny 80,05 s DPH 0155/2016 18/2011 18.05.2016 Lujan Plus spol s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 06.06.2016
Faktúra 0156/2016 za potraviny 19,44 s DPH 0156/2016 10/2009 20.05.2016 Hydina holding, s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 06.06.2016
Faktúra 0157/2016 za potraviny 57,72 s DPH 0157/2016 0157/2016 23.05.2016 Cimbaľák s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 06.06.2016
Faktúra 01732016 za potraviny 251,88 s DPH 0173/2016 18/2011 06.06.2016 Lujan Plus spol s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 28.06.2016
Faktúra 0175/2016 za potraviny 150,13 s DPH 0175/2016 9/2012 08.06.2016 Mäsovýroba Dončál , s.r.o. ZŠ s MŠ - školská jedáleň Oľga Pivková ved- ŠJ Oľga Pivková ved- ŠJ 28.06.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2744