Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Dok1fa1 FA za plyn s DPH 05.01.2011
Zmluva 10/2015 Zmluva o bezodplatkovom prevode majetku štátu č.937/2015 s DPH 13.10.2015 Slovenská republika - Centrum vedecko-technologických informácií Slovenskej republiky Základná škola smaterskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ
Objednávka 8/2012 čistenie kobercov a sedacej súpravy s DPH 08.08.2011 Najadka s r.o. Riaditeľka- Mgr. Dudová
Objednávka 9/2012 revízia elektr. zariadení a ručného naradia s DPH 06.10.2011 GAJOS s.r.o.. Riaditeľka- Mgr. Dudová
Zmluva 4/2017 o obchodných a dodacích podmienkach s DPH 28.04.2013 Mplus, s.r.o. Základná škola Hybe Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Zmluva 2/2015 IT IT služby bez DPH 13.02.2015 Bc. Jaroslav Lenko, JL comp Základná škola s materskou školou
Zmluva 3/2015 T Rámcová zmluva na dodávku toneru bez DPH 25.03.2015 Bc. Jaroslav Lenko, JL comp Základná škola s materskou školou
Zmluva 09/SPP Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu s DPH 11.05.2016 SPP Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Zmluva 92016 Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ bez DPH 19.07.2016 Slovak telekom a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Zmluva 04/2016 Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb s DPH 20.04.2016 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Zmluva 01-06/2015 Faktúry služby tovar potraviny s DPH 01.01.2015
Zmluva 12/2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/106 s DPH 03.12.2015 Komenský , s.r.o. Mgr. Helena Dudová RŠ
Zmluva 11/2015 Zmluva č.4/NP/561/2015 o bezodplatkovom prevode majetku štátu s DPH 27.11.2015 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola smaterskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ
Zmluva 5/2016 Darovacia zmluva s DPH 02.05.2016 Slovenská republika - Centrum vedecko-technologických informácií Slovenskej republiky Základná škola smaterskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ
Zmluva 02/2018 Zmluva o dodavke didaktických prostriedkov s DPH 28.02.2018 Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ riaditeľka školy
Zmluva 02/2016 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovani sluzieb s DPH 09.02.2016 Komensky s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Faktúra 2015 tovary a služby s DPH 01.01.2015
Faktúra MZ/2018/0905 overenie teplomerov ŠJ s DPH 13.08.2018 Slovenská legálna metrológia , n.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 04.07.2018
Zmluva 08/2018 Dodatok č.DBK/18/06/1297 s DPH 20.08.2018 Komensky s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
Zmluva 052016 Darovacia zmluva s DPH 02.05.2016 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2824

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Hybe 691
  Hybe 691, 032 31 Hybe
 • +421 5296126
  0948373191 - Mgr. Pavol Gonda -poverený riaditeľ ZŠ s MŠ
  0911798013 - Mgr. Zuzana Riegelová - zástupca pre ZŠ
  0948385045 - Mgr. Elena Repková - zástupca pre MŠ
  0911849018 - Ing. Jana Marcinková - ekonómka školy
  0910871098 - vedúca školskej jedálne - odhlasovanie stravných lístkov

Fotogaléria