ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

Kontakt

Meno školy: ZŠ s MŠ, Hybe 691
Email školy: zshybe@zshybe.edu.sk
Email na správcu obsahu: pavol.gonda73@gmail.com
Telefón: +421 5296126
0948373191 - Mgr. Pavol Gonda -poverený riaditeľ ZŠ s MŠ
0911798013 - Mgr. Zuzana Riegelová - zástupca pre ZŠ
0948385045 - Mgr. Elena Repková - zástupca pre MŠ
0911849018 - Ing. Jana Marcinková - ekonómka školy
0910871098 - vedúca školskej jedálne - odhlasovanie stravných lístkov
Adresa školy: Hybe 691, 032 31 Hybe