Navigácia

Partners

Štvrtok 15. 11. 2018

Štvrtok 15. 11. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na stránkach našej školy!

 

Našim cieľom sú žiaci naháňajúci sa za vzdelaním a nie vzdelanie naháňajúce žiakov.

Novinky

 • Dňa 14. 11. 2018 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa jej 8 žiakov z 8.A a 9.A: T. Dunajská, M. Lehotská, V. Lištiaková, D. Šulcová, D. Zuskinová, M. Gondová, S. Griešová, A. Gundová.

  Umiestnenie: 1. T. Dunajská, 2. M. Gondová, 3. M. Lehotská, A. Gundová

  Najúspešnejšia žiačka Tatiana Dunajská bude na okr. kole v Lipt. Mikuláši dňa 28. 11. 2018 reprezentovať našu školu. Budeme jej držať palce.

  Mgr. J. Makarová, Mgr. M. Oros

 • Do galérie PÚŠTANIE ŠARKANOV V ŠKD boli pridané fotografie.

 • Vedenie Základnej školy s materskou školou v Hybiach oznamuje, že dňa 29. 10. 2018 (pondelok) udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa zákona 245/2008 § 150 ods. 5.

  Riaditeľské voľno je udelené všetkým triedam základnej aj materskej školy.

  30. 10. 2018 - štátny sviatok - 100. výročie Deklarácie slovenského národa (1918)

  31. 10. - 2. 11. 2018 - jesenné prázdniny

  Vyučovanie začne v pondelok 5. 11. 2018

 • Siedmaci, pod vedením pána učiteľa Orosa a za asistencie pani učiteľky Pivkovej, dňa 22. októbra 2018 navštívili Múzeum Veľkej Moravy v Bojnej. Príčina? Aktuálne dejepisné učivo. Táto dedinka neďaleko Piešťan v sebe skrýva jedno z najstarších veľkomoravských hradísk ešte z 9. storočia. V priestoroch múzea sme mali možnosť vidieť nálezy priamo z čias Veľkej Moravy, ba ešte dávnejšie. A to nielen tak hocijaké nálezy! Totiž európskeho, ba aj svetového formátu, ako sme sa dozvedeli od miestneho sprievodcu. Spomeňme len niektoré top exponáty: 1.Najstarší kresťanský zvon na svete. 2.Zlaté kresťanské plakety dokazujúce šírenie kresťanstva na našom území už pred príchodom Cyrila a Metoda. 3.Najstarší vyskakovací nožík v Európe. 4. Jedna z troch najstarších bojových prílb v Európe vôbec. Návšteva prebiehala tromi formami. Najprv krátke video o hradisku, následne výklad sprievodcu, a napokon možnosť ohmatať si či vyskúšať tie-ktoré exponáty. Povedzme napríklad písať v hlaholike, vyskúšať si šaty z veľkomoravských čias či tasiť meč. Posledná časť prehliadky bola pre našich žiakov zrejme najzaujímavejšia, o čom svedčia podarené fotografie. Takúto dejepisnú exkurziu odporúčame aj budúcoročným siedmakom, ale nielen im.

 • Imatrikulácia prvákov

  Dňa 25. 10. 2018 sa uskutoční na našej škole Imatrikulácia žiakov prvého ročníka o 15:30 hod. v telocvični školy. Srdečne pozývame všetkých rodičov a príbuzných našich najmladších žiakov.

 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na plenárne ZRPŠ, ktoré sa uskutoční 15.10.2018 v jedálni ZŠ o 16:00 hod.Po skončení budú triednicke pohovory v jednotlivých triedach.

  Žiadame rodičov deviateho ročníka, aby sa zúčastnili rodičovského združenia z dôvodu informácií o možnosti štúdia ich detí na stredných školách. Informácie poskytne výchovná poradkyňa Mgr. A. Michalidesová.

  Vedenie ZŠ s Mš Hybe

 • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Hybe 691
  Hybe 691, 032 31 Hybe
 • +421 5296126
  0948373191 - Mgr. Pavol Gonda -poverený riaditeľ ZŠ s MŠ
  0911798013 - Mgr. Zuzana Riegelová - zástupca pre ZŠ
  0948385045 - Mgr. Elena Repková - zástupca pre MŠ
  0911849018 - Ing. Jana Marcinková - ekonómka školy
  0910871098 - vedúca školskej jedálne - odhlasovanie stravných lístkov

Fotogaléria