Streda 3. 3. 2021

Streda 3. 3. 2021

ZVONENIE

             

            Vyučovanie začína o 7:30 hod.

      1. hodina:  7:30 – 8:15

      2. hodina:  8:20 – 9:05

       3. hodina:  9:20 – 10:05

         4. hodina:  10:15 – 11:00

        5. hodina:  11:30 – 12:15

        6. hodina:  12:20 – 13:00

 

Prázdniny pre školský rok 2020/2021

Novinky

 • Chceme Vás informovať o zmene termínu v usmerneniach MŠVVaŠ SR ohľadom zavedenia nových opatrení, ktoré mali platiť od zajtra 3. 3. 2021. Tieto opatrenia začnú platiť až od pondelka 8. 3. 2021 a vzdelávanie žiakov v tomto týždni dokončíme podľa doteraz platných pravidiel, to isté platí pre deti materskej školy a ich rodičov.

  O ďalšom fungovaní od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 Vás budeme informovať na základe rozhodnutia a nových usmernení ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 • Ďalšie testovanie rodičov

  Dovolíme si Vás upozorniť, že od 1.3.2021 (pondelok) je opäť potrebné pri prezenčnej výuke žiakov 1.stupňa ZŠ preukázať sa negatívnym testom jedného z rodičov nie starším ako 7 dní. Rodič/Zákonný zástupca predkladá „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ opäť elektronickou formou cez EduPage, prípadne potrebné tlačivá pošleme po žiakoch.

  V obci Hybe bude zriadené MOM dňa 27.2.2021 (sobota) v KD v Hybiach v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod.

  Žiaci špeciálnych tried a 2.stupňa ZŠ sa naďalej vzdelávajú dištančne.

 • Vyhodnotenie školského kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

  Aj počas obdobia koronakrízy a dištančného vzdelávania riešili 8. žiaci 5.-9. ročníka našej ZŠ náročné príklady Matematickej olympiády. Svoje postupy riešenia konzultovali online so svojimi učiteľkami Mgr A. Michalidesovou a Mgr. D. Špankovou. Podarilo sa im príklady úspešne vyriešiť a postúpiť do okresného kola.

  Sú to žiaci:

  z 5. ročníka – L.Šuňavec, A.Dalgliesh

  zo 6. ročníka - M.Mrlian

  zo 7. ročníka - J.Adamov, J.Chytil

  z 8. ročníka – L.Lehotská, M.Dunajský

  z 9. ročníka - M.Adamov.

  V kategórii 5. ročníka a 9. ročníka už prebehlo aj okresné kolo. Úspešným riešiteľom okresného kola Matematickej olympiády sa stal A. Dalgliesh (5. ročník). Žiakov 6. až 8. ročníka okresné kolo čaká v marci.

 • Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO

  V decembri prihlásení 14 žiaci 2.,3. a 4. ročníka našej ZŠ riešili v škole úlohy celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Na prihlasovací poplatok im prispelo zo svojho fondu ZRPŠ, za čo im ďakujeme.

  Na celom Slovensku sa do tejto súťaže zapojilo 18 383 žiakov. Medzi 30% najúspešnejších riešiteľov sa zaradili a titul ,,Všetkovedko“ získali:

  2. ročník – Juríková L., Hengál A., Hellebrandt T.

  3. ročník – Žišková A. – zároveň získala titul ,,Všetkovedko školy“

  4. ročník – Frigmanský D.

  Gratulujeme! Mgr. A. Michalidesová

 • Vyučovanie po prázdninách

  Od 22.2.2021 bude pokračovať prezenčné vyučovanie len pre žiakov 1. stupňa ZŠ (tak ako sme vyučovali pred prázdninami). Pri nástupe žiaka do školy bude potrebný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní u jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa.

  Na testovanie bude v Hybiach zriadené MOM dňa 20.2.2021 v čase od 8:00 do 18:00 hod. v KD v Hybiach.

  Zákonný zástupca je povinný predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu. Uprednostníme vyplnenie elektronickou formou cez EduPage. Po prihlásení do rodičovského konta, kliknite na Žiadosti/Vyhlásenia a vyberte vpravo dole červené + „Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ I. stupeň)". Nie je potrebné vkladať ako prílohu kópiu potvrdenia o negatívnom teste.

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny sa uskutočnia v pôvodnom termíne od 15.februára - do 19.februára 2021. Pravdepodobný návrat žiakov 1.stupňa ZŠ na prezenčné vyučovanie bude v pondelok - 22.2.2021. Ohľadom nástupu žiakov špeciálnych tried po prázdninách Vás budeme včas informovať.

  Bližšie informácie zverejníme po usmernení MŠVVaŠ SR podľa vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie a po dohode so zriaďovateľom budúci týždeň.

 • Vyhodnotenie okresného kola GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 5.2.2021 riešilo 9 žiakov našej ZŠ úlohy okresné kola Geografickej olympiády online v dvoch častiach: teoretická časť (bez atlasu) a praktická časť (s atlasom).

  V kategórii G.-5.ročník-súťažili A.Medvecká, L.Šuňavec–úspešní riešitelia a A.Dalgliesh-žiaľ neúspešný.

  V kategórii F.-6 a 7.ročník–riešili olympiádu A.Grešo, J.Chytil, J.Adamovvšetci úspešne.

  V kategórii E.-8. a 9.ročník–súťažili Š.Vystavil a T.Vicáň–úspešní riešitelia a L.Lehotská–neúspešná.

  Gratulujeme.

  Mgr. A. Michalidesová

 • Podľa manuálu „Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8.2.2021“, ktoré vydalo MŠVVsŠ SR sa v kapitole 8 Školská dochádzka uvádza:

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

  1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

  2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

 • Návrat detí do školy - nové informácie

  Dňa 8.2.2021 bude vyučovanie pre 1. stupeň prebiehať takisto ako pred prerušením prevádzky školy. Triedni učitelia Vám pošlú rozvrh hodín cez EduPage na pondelok 8.2.2021. Žiaci budú mať každý deň 4 vyučovacie hodiny a následne pôjdu na obed. Deti sú na stravu prihlásené, podľa vašej potreby ich môžete odhlasovať. Deti sa netestujú, ale treba nám doručiť (osobne po žiakovi v pondelok ráno) vypísané "Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov" a „Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase“. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť na našej webovej stránke pod textom alebo na mieste MOM v Kultúrnom dome v Hybiach dňa 6.2.2021 pri testovaní, alebo si tlačivá môžete vziať spred budovy školy (schránka na úlohy), poprípade budú tlačivá pripravené ráno 8.2. pred vstupom do budovy ZŠ – cez školský dvor.

 • Vyučovanie od 8.2.2021

  Oznamujeme rodičom, že v súlade s covid automatom sa od 8.2.2021 v závislosti od pretestovania zákonných zástupcov otvára MŠ a 1.stupeň ZŠ prezenčnou formou vyučovania. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy sa špeciálne triedy na našej škole od 8.2.2021 neotvárajú.

  Zriaďovateľ školy na tieto účely zriadi v sobotu 6.2.2021 mobilné odberové miesto v čase od 8:00 do 18:00 hod. v Kultúrnom dome v Hybiach, ktoré bude určené pre občanov obce, vlastných zamestnancov, zákonných zástupcov dieťaťa MŠ, pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ žijúcich v spoločnej domácnosti. Túto možnosť môžu využiť aj zákonní zástupcovia z Kráľovej Lehoty, Malužinej, Vyšnej a Nižnej Boce. Negatívne testy budú mať platnosť 7 dní a potom sa musia osoby opäť pretestovať.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Hybe 691
  Hybe 691, 032 31 Hybe
 • +421 0445296126
  0948373191 - Mgr. Pavol Gonda - riaditeľ ZŠ s MŠ
  0911798013 - Mgr. Zuzana Riegelová - zástupkyňa pre ZŠ
  0948385045 - Mgr. Elena Repková - zástupkyňa pre MŠ
  0911849018 - Ing. Jana Marcinková - ekonómka školy
  0910871098 - vedúca školskej jedálne - Dana Michalidesová - odhlasovanie stravných lístkov

Fotogaléria