Navigácia

Partners


Pondelok 21. 1. 2019

Pondelok 21. 1. 2019

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Rodičovské združenie

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov našej školy, že dňa 10.1.2019 (štvrtok) sa uskutočnia triedne rodičovské združenia formou individuálnych konzultácií.
Účasť rodičov je potrebná. 

Novinky

 • Do galérie Rozprávková zima 2018 boli pridané fotografie.

 • V dňoch 12.a13. decembra 2018 všetci žiaci 3. až 8. ročníka riešili príklady matematickej súťaže Pytagoriáda. Úspešní boli:

  3.roč. 1 úspešný - A. Dalgliesh

  4.roč 8 úspešných - Z. Blašťáková, A. Fodorová, A. Grešo, D.

  Klein, T. Koscelník, A. Lehotský, M. Mrlian, Emma Šuchtárová

  5.roč 3 úspešní - J. Chytil, E. Šuchtárová, A. Melich

  7.roč 1 úspešná - N. Brezinová

  Uvedení žiaci postupujú do okresného kola. Blahoželáme!

 • Žiaci 5. a 9. ročníka už ukončili školské kolo Matematickej olympiády.

  Úspešní riešitelia boli z 5. ročníka J. Adamov, J. Chytil a z 9. ročníka V. Ballonová. Postupujú do okresného kola. V ostatných ročníkoch súťaž ešte prebieha. Úspešným riešiteľom prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

 • Do galérie Pečenie medovníkov v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Dňa 05. 12. 2018 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí - Šaliansky Maťko. Zúčastnilo sa jej 9 žiakov: E. Šuchtárová, N. Brezinová, M. Klein ,S. Lehotská, M. Melich, T. Rusina, L. Rusinová, T. Šuchtár, Š. Vystavil.

  Umiestnenie:

  II. kat. 1. m. Ester Šuchtárová (5. A),

  III. kat. 1. m. Laura Rusinová (7. A),

  2. m. N. Brezinová (7. A),

  3. m. Timotej Šuchtár (7. A)

  Žiačky, ktoré sa umiestnili na 1. miestach nás budú reprezentovať na obv. kole v Lipt. Mikuláši dňa 12. 12. 2018. Budeme im držať palce.

 • V dňoch 12. 12. a 13.12.2018 budú žiaci 3. až 8. ročníka riešiť úlohy matematickej súťaže Pytagoriáda. Náročnosť príkladov si môžu žiaci vyskúšať na zadaniach Pytagoriády v predchádzajúcich ročníkov na stránke https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/PYT.alej.

 • Vyhodnotenie školského kola Geografickej olympiády , ktoré sa konalo 3.12.2018

  Žiaci súťažili v 3 kategóriách, z ktorých prví traja žiaci postupujú do okresného kola.

  kategória G ( žiaci 5. ročníka – zapojení 5 žiaci, z toho 4 boli úspešní)

  1. Ján Chytil
  2. Ján Adamov
  3. Ester Šuchtárová

  kategória F: ( žiaci 6. a 7. ročníka – zapojení 12 žiaci, z toho 10 boli úspešní)

  1. Dunajský Martin
  2. Melich Matej
  3. Adamov Michal

  kategória E: ( žiaci 8 a 9. ročníka – zapojení 11 žiaci, z toho 3 boli úspešní)

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Hybe 691
  Hybe 691, 032 31 Hybe
 • +421 5296126
  0948373191 - Mgr. Pavol Gonda -poverený riaditeľ ZŠ s MŠ
  0911798013 - Mgr. Zuzana Riegelová - zástupca pre ZŠ
  0948385045 - Mgr. Elena Repková - zástupca pre MŠ
  0911849018 - Ing. Jana Marcinková - ekonómka školy
  0910871098 - vedúca školskej jedálne - odhlasovanie stravných lístkov

Fotogaléria