Streda 1. 2. 2023

  Streda 1. 2. 2023

  ZVONENIE

               

              Vyučovanie začína o 7:30 hod.

        1. hodina:  7:30 – 8:15

        2. hodina:  8:20 – 9:05

         3. hodina:  9:20 – 10:05

           4. hodina:  10:15 – 11:00

          5. hodina:  11:30 – 12:15

          6. hodina:  12:20 – 12:55

   

  Prázdniny pre školský rok 2022/2023

   Novinky

   • Ráno sme sa zobudili do krásne zasneženej krajiny, snežilo aj počas celého dňa. Ani to nás neodradilo od toho, aby sme si s radosťou vychutnali lyžovanie. Po celodennej “šichte” sme si večer zahrali spoločenské hry.

   • Po trojročnej prestávke organizujeme lyžiarsky výcvik pre žiakov 6.,7.a 8. ročníka a pre žiačky zo ŠPT, ktorý sa koná v termíne od 30.01. do 03.02.2023 v lyžiarskom stredisku Závažná Poruba.
    Záujem žiakov bol veľký a veríme, že rovnako veľká bude aj chuť naučiť sa lyžovať.

   • Dňa 30.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka súťažili v kategórii 1A. Víťazom sa stal Michal Zelenák, žiak 6.ročníka. Na druhom mieste sa umiestnila Nina Hideghétiová, žiačka 6.ročníka a na treťom mieste sa umiestnil Samuel Stacho, žiak 7.ročníka.

    Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka súťažili v kategórii 1B. Víťazom sa stala Dominika Dermeková, žiačka 9.ročníka. Na druhom mieste sa umiestnila Lea Fričová, žiačka 9.ročníka a na treťom mieste sa umiestnil Alexander Grešo, žiak 8.ročníka.

   • Aj my sme sa zúčastnili!

    V dňoch 7. – 8.12.22 žiaci 3. – 8. ročníka našej školy riešili v súťaži Pytagoriáda online formou zaujímavé úlohy z matematiky zamerané na priestorovú predstavivosť a logické uvažovanie. Pytagoriáda je obľúbená a známa matematická súťaž, ktorá oslovila 37 našich žiakov.

    V školskom kole boli úspešní 7 žiaci:

    4. ročník: T. Hellebrandt, L. Juríková, L. Patkanová, P.L. Užíková

    5. ročník: V. Repková

    6. ročník: D. Frigmanský

    8. ročník: M. Mrlian

    Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme, prajeme veľa úspechov v ďalšom riešení matematických súťaží a postupujúcim do okresného kola želáme veľa síl pri riešení úloh v okresnom kole.

   • Rodičovské združenie vo forme konzultácií

    Vážení rodičia, dňa 16.1.2023 (pondelok) sa uskutočnia triedne rodičovské stretnutia vo forme konzultácií s časovou dotáciou 10 min. na jedného žiaka/žiačku. Konzultácie budú dostupné v čase od 13:30-17:00 hod. v priestoroch kmeňovej triedy žiaka. Prihlasovať sa môžete stlačením notifikácie cez Edupage-Prihlasovanie-konzultačné hodiny. Modul Konzultácie je pre rodičov dostupný len cez rodičovské konto. Pri problémoch s prihlasovaním a rezerváciou konzultácie, kontaktujte triedneho učiteľa. Žiadame Vás o dochvíľnosť a do budovy vstúpte najskôr 5 min. pred začatím stretnutia.

   • Oznam pre stravníkov

    Oznamujem Vám, že na základe VZN obce Hybe č. 9/2022 schváleného dňa 5.12.2022, dochádza od 1. januára 2023 k zvýšeniu stravného. Platby za stravné za mesiac január 2023 je potrebné uhradiť do 20. januára 2023 na účet školskej jedálne číslo : SK 87 5600 0000 0016 2645 3006 vo výške:

    I. stupeň: 33 €, II. stupeň: 37 €, MŠ: 45 €. Tieto sumy sú vypočítané za 20 pracovných dní.

    Prosím nezabudnite si zmeniť trvalý príkaz. V prípade, že NEMÁTE záujem, aby sa dieťa stravovalo v ŠJ z dôvodu zvýšenia stravného, je POTREBNÉ TO OHLÁSIŤ vedúcej ŠJ (0910 871 098).

   • "Chrípkové prázdniny" budú až do Vianoc

    Na základe narastajúcej chorobnosti žiakov 44,8%) naďalej prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v Základnej škole s materskou školou, Hybe 691 v súlade s Metodickým usmernením č. 15/2005-R z 31.10.2005, vydaného ministerstvom školstva SR a po konzultácii s RÚVZ v Liptovskom Mikuláši i so zriaďovateľom obce Hýb. Prerušenie vyučovania bude od zajtra 21.12.2022 a 22.12.2022 (streda, štvrtok). Nástup do školy bude 9.1.2023 (pondelok) po vianočných prázdninách pre žiakov ZŠ a aj pre deti z MŠ.Poznámka: Žiaci budú automaticky odhlásení z obedov.
    Ďakujeme za pochopenie.

   • Na základe Metodického usmernenie č. 15/2005-R 31.10.2005, vydaného ministerstvom školstva SR a po konzultácii s RÚVZ v Liptovskom Mikuláši a zriaďovateľom, z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti žiakov v dôsledku chrípkovej epidémie, prerušujeme výchovno-vzdelávací proces na Základnej škole s materskou školou, Hybe 691 od 15.12.2022 (štvrtok) do 19.12.2022 (pondelok).
    Vyučovanie bude obnovené dňa: 20.12.2022 (utorok)., Na základe počtu zdravých žiakov, ktorí sa vrátia do školy 20.12.2022 (utorok), vedenie školy rozhodne o konaní vianočného podvečera, ktorý mal byť dnes 14. 12. 2022 v nasledujúci deň 21. 12. 2022 (streda).
    Poznámka: Žiaci budú automaticky odhlásení z obedov.
    Ďakujeme za pochopenie.

   • Na základe počtu zdravých žiakov, ktorí sa vrátia do školy 20.12.2022 (utorok), vedenie školy rozhodne o konaní vianočného podvečera, ktorý mal byť dnes 14. 12. 2022 v nasledujúci deň 21. 12. 2022 (streda).

   • Za výbornú prácu v škole dostali naši žiaci odmenu v podobe divadelného predstavenia, ktoré k nám zavítalo zo Spiša. A predstavenie to bolo vskutku vynikajúce! Tematicky sa venovalo čertovi, ktorý sa stal človekom. Ale aký to bol čert! Zábavný po všetkých stránkach. I vtipné „hlášky“ používal, i oblečený bol vtipne, ba aj vtipné tance a pohyby vykonával. Jeho milá, oblečená v peknom kroji, za ním nezaostávala, a tak vytvorili veľmi dobre zohratú divadelnú dvojicu. A čo bolo ešte lepšie, obaja pracovali s publikom, čo prispelo k ešte väčšiemu úspechu tohto spišského počinu. Našim žiakom sa divadlo naozaj páčilo, o čom svedčil nadšený potlesk i usmievavé tváre detí.

   Novinky

   Kontakt

   • ZŠ s MŠ, Hybe 691
    Hybe 691, 032 31 Hybe
   • +421 0445296126
    0948373191 - Mgr. Pavol Gonda - riaditeľ ZŠ s MŠ
    0911798013 - Mgr. Zuzana Riegelová - zástupkyňa pre ZŠ
    0948385045 - Mgr. Elena Repková - zástupkyňa pre MŠ
    0911849018 - Ing. Jana Marcinková - ekonómka školy
    0910871098 - vedúca školskej jedálne - Dana Michalidesová - odhlasovanie stravných lístkov

   Fotogaléria