Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 66/2018 skrinka 125,00 s DPH 2018008 2018008 183.2018 Pavol Kňava Základná škola s materskou školou Mgr. Helena Dudová RŠ Riaditeľka školy 19.03.2018
Faktúra Dok1fa2 -za elektriku s DPH 05.01.2011
Faktúra Dok1fa1 FA za plyn s DPH 05.01.2011
Faktúra Dok1fa3 za vodu s DPH 05.01.2011
Zmluva 1/2012 Dok1KZ11 16,65 s DPH 07.01.2011 Anna Hopková Anna Hopková
Faktúra Dok1fa4 ŠEVT-tlačivá s DPH 13.01.2011
Objednávka Dok1Objednávka č.1 Logo školy s DPH 13.01.2011
Objednávka Dok1Objednávka č. 2 revízia kotolne a tlakových nádob s DPH 14.01.2011
Faktúra Dok1fa7 SSE nedoplatok s DPH 17.01.2011
Faktúra Dok1fa8 LC Druska držiaky na projektory s DPH 17.01.2011
Faktúra Dok1fa6 SSE nedoplatok s DPH 17.01.2011
Objednávka 1/2012 Odborná prehliadka kotolne s DPH 17.01.2011 SEGAS Poprad Riaditeľla - Mgr. Dudová
Faktúra Dok1fa5 - Lipt. vodárenská spol. vrátenie preplatku s DPH 17.01.2011
Faktúra Dok1fa9 AD comp-toner s DPH 26.01.2011
Faktúra Dokfa 10 SEGA PP revízia kotolne s DPH 26.01.2011
Objednávka Dok1Objednávka č. 3 revízia ručného el. náradia s DPH 27.01.2011
Faktúra Dok1Fa11 JURIS DAT časopis Škola s DPH 31.01.2011
Faktúra Dok1fa 12 Šuchtár práce PC s DPH 02.02.2011
Faktúra Dok1 fa 14 SSP plyn s DPH 02.02.2011
Faktúra Dok1 fa 15 Lipt. vodárenská -voda s DPH 02.02.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2824

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Hybe 691
  Hybe 691, 032 31 Hybe
 • +421 5296126
  0948373191 - Mgr. Pavol Gonda -poverený riaditeľ ZŠ s MŠ
  0911798013 - Mgr. Zuzana Riegelová - zástupca pre ZŠ
  0948385045 - Mgr. Elena Repková - zástupca pre MŠ
  0911849018 - Ing. Jana Marcinková - ekonómka školy
  0910871098 - vedúca školskej jedálne - odhlasovanie stravných lístkov

Fotogaléria