ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

ZRPŠ

Výbor ZRPŠ

 

Výbor Združenia rodičov a priateľov Základnej školy v Hybiach


Predseda : Pavol Škerda

Pokladník : Roman Marušiak

 

Triedni dôverníci Združenia rodičov a priateľov Základnej školy v Hybiach

1. trieda          p. Fidesová

2. trieda          p. Ján Medvecký

3. trieda          p.  Ľuboš Šuchtár

4. trieda          p. Andrea Melichová

5. trieda          p. Martina Škerdová

 

 

6. trieda          p.  Martina Škerdová

7. trieda          p. Michal Adamov

8. trieda          p.  Alica Gundová

9. trieda          p.  Peter Medvecký

 


 

Revízna komisia: p. Ivana Šuňavcová

                           p. Katarína Jariabeková

                           P. Andrea Melichová