ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

Práca v ŠKD pri ZŠ s MŠ v Hybiach VÝCHOVNÝ PROGRAM Aktivity v ŠKD

Školský klub

Práca v ŠKD pri ZŠ s MŠ v Hybiach

Práca v ŠKD začína 6:15 hod. do 7:15 a pokračuje od 11:00 hod. a končí 16:00 hod.

 

 

Poplatok za ŠDK je  2 eurá/ mesačne./Od 1.1.2009 podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Hybe/

 

 

 

Poplatok sa vyberá do 10. dňa v danom mesiaci.

Potvrdenie o zaplatení poplatku odovzdávame deťom.

Deti si môžu doniesť veci na prezlečenie.

Časový plán:

Raňajkáčik:

6.15 - 7:15 /Záujmová činnosť a čítanie/

Odpoludňajšia činnosť:

11:00 - 12:40hod. /Záujmová činnosť a pohyb vonku /

12:40 - 12:55hod. /Odprevadenie žiakov na autobus /

14:40 - 14:50hod. /Voľnočasová činnosť a príprava na vyučovanie, odprevadenie žiakov na neskorší autobus /

14:50 - 15:30hod. / Výchovná činnosť podľa potreby žiakov /

Vychovávateľky: Bc.  Zuzana Lofajová, Bc. Andrea Šuchtárová