ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

Školská jedáleň

Školská jedáleň pri Základnej škole v Hybiach

Školská jedáleň ponúka pestré a zdravé stravovanie žiakom a učiteľom školy. Pripravuje 1 hlavné jedlo a 2 vedľajšie jedlá  i pre deti v miestnej materskej škole. V školskej jedálni sa stravujú i zamestnanci obecného úradu.

      Zamestnanci školskej jedálne výberom potravín a pri príprave jedál podporujú zdravé stravovacie návyky. Rešpektujú zásady správnej výživy, ktoré sú dôležitou podmienkou riadneho zdravého rastu  a vývoja dieťaťa. Zdravá životospráva a výživa, ktorú si deti osvoja už v detstve, je aj účinnou prevenciou závažných chorôb. Ak chceme, aby z našich detí vyrástli zdraví dospelí, mali by sme ich naučiť, ako zdravo žiť a správne sa stravovať už v detstve.

       Strava v školskej jedálni je pestrá, dobre vyvážená, prispôsobená veku i esteticky upravená. Je pripravovaná podľa prísnych noriem platných pre školské jedálne /nepoužíva sa korenie, bujóny, štiplavé pochutiny/. Šaláty a prílohy pripravujeme z čerstvej zeleniny a ovocia.  Pre deti školského veku je dôležité klásť dôraz na pravidelnosť príjmu kvalitnej stravy, a preto je vhodné, aby sa žiaci stravovali v školskej jedálni a počas pobytu v škole prijímali  teplé hlavné jedlo.

  

Zamestnanci školskej jedálne

vedúca školskej jedálne Pivková Oľga
kuchárka Feriancová Alena
kuchárka Jurášiková Soňa
pomocná kuchárka Michalidesová Dana
 

Nováková Jana

Šikulová Emilia

Cena stravného lístka

1. stupeň 1,01 eura
2. stupeň 1,09  eura