ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Helena Dudová DU Rozvrh
Riaditeľka
dudovah@centrum.sk
 
 
Mgr. Pavol Gonda GO Rozvrh
Zástupca
Vedie krúžok: Bežecké lyžovanie I
Vedie krúžok: Hokejové talenty
 
 
Daniela Pavelicová PD Zástupkyňa
daniela.pavelicova@gmail.com
 
 
Mgr. Alexandra Antalová ST Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Z každého rožku trošku
 
 
Mgr. Lívia Drenková DL Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Tanečný
Vedie krúžok: Turistický
bagaban@gmail.com
 
 
Mgr. Stanislav Grega GRE Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Mladosť
Vedie krúžok: Zvonček
 
 
Mgr. Soňa Hladká HL Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
Vedie krúžok: Klub deviatakov
 
 
PaedDr. František Kočibal, PhD. KF Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Lagovská LA Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
 
 
Mgr. Jana Makarová AL Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
 
 
Andrea Melichová ME Triedna učiteľka: Lienky
melichovaada@gmail.com
 
 
Mgr. Aneta Michalidesová MI Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Matematika pre deviatakov
 
 
Mgr. Marián Oros ORM Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.A
Vedie krúžok: Florbal
Vedie krúžok: Florbal I
Vedie krúžok: Mladý redaktor
 
 
Mgr. Ľubica Pecková PE Rozvrh
Učiteľka
 
 
Marek Piovár PM Rozvrh
Asistent
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
 
 
Mgr. Zuzana Pivková, PhD. PIV Asistentka
 
 
Mgr. Zuzana Pivková, PhD. ZP Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Pivková, PhD. PIV Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Porubčanová PA Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Šikovníček
 
 
Mgr. Elena Repková ER Triedna učiteľka: Mravčekovia
elenka.repkova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Riegelová RIE Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Martina Škerdová SKM Vychovávateľka
 
 
Mgr. Andrea Šuchtárová SUA Asistentka
 
 
Mgr. Andrea Šuchtárová ŠuA Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Bežecké lyžovanie II
 
 
Mgr. Katarína Šuchtárová ŠK Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
Vedie krúžok: Angličtina hrou
 
 
Mgr. Mária Trnková TR Triedna učiteľka: ŠPT
Vedie krúžok: Tanečno pohybový
mtrnkova2@post.sk

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Voľné miesta na našej škole