Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou
Adresa školy 032 31 Hybe 691
Telefón+4210445296126
E-mailzshybe@zshybe.edu.sk
WWW stránkazshybe.edupage.org
ZriaďovateľObec Hybe

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefón
RiaditeľMgr. Helena Dudová0904669716
ZRŠ - ZŠMgr. Pavol Gonda0948373191
ZRŠ - MŠDaniela Pavelicová0948385045

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Zuzana Riegelová0908878646
pedagogickí zamestnanciMgr. Zuzana Riegelová0908878646
 Andrea Melichová0907296612
ostatní zamestnanciOľga Pivková0910871098
zástupcovia rodičovĽuboš Šuchtár0914333283
 Mgr. Mária Dunajská0908988968
 Miroslav Šuňavec0910963387
 Dana Michalidesová0908493037
zástupca zriaďovateľaJUDr. Anna Járošová0908905401
 PaedDr. Stanislav Žiška0910592552
 Ing. Peter Lehotský0905234878
 Peter Medvecký0911624458

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ 1. - 4. a ŠPT, ŠKDMgr. Zuzana Riegelovávšetky predmety
PK II. stupeňMgr. Soňa Hladkávšetky predmety

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 200

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.ŠPTSpolu
počet tried111111111110
počet žiakov2313191517192016145161
z toho ŠVVP001311422519
z toho externí10100000103
z toho v ŠKD211112700000253

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet : 23/ počet dievčat: 13

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet: 19 / počet dievčat: 11 + 1 externý + 3 ž. nultý ročník (23 ž.)

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet: 0 / počet dievčat 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 7.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov11415
z toho externý žiak 1 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 4.r. šport.SOŠDuál. vzdel.Exter. ž.Do prac pomSpolu
prihlásení1931115
prijatí193   
% úspešnosti100 %100 %100 %   

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEOHUVH-PCHEMINVINFMATOBNPRVPRIPRV
ŠPT 112411 11111  
II.A2,15    1    1,92   1,92
III.A1,61    1,06  1,171,171,78 1,111,44 
IV.A1,93    1,07  1,13 1,87 1,21,8 
V.A21,821,88 1,821,24   1,062,06    
VI.A2,052,162,161,892,211,53   1,052,421,21   
VII.A21,82,251,851,91,25 2,25 1,252,51,3   
VIII.A1,9422,441,882  2,44 12,381,19   
IX.A222,922,312,38  2,15  2,851,31   
I.A1,26    1    1,58   1,26

TriedaRKSRGZRUJSJLSPRSVPTECHTSVTvVEUVlVYUVvVSMZMR
ŠPT2,332,33 1,21,381 1,29111 1 2,33
II.A   2,081  1    1  
III.A   2,061  1,111,11 1,61 1,11  
IV.A   1,871,13   1 1,87 1,27  
V.A   21 11    11 
VI.A   2,161 1,111    1,32  
VII.A   2,31,15 11    1  
VIII.A  1,692,381 11   1   
IX.A  2,152,691  1       
I.A   1,741,05  1    1  

Prospech žiakov

Neklasifikovaní 3 externí žiaci. Rodičia nepožiadali o vykonanie komisionálnych skúšok.

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
ŠPT5500
I.A232111
II.A131300
III.A191801
IV.A151500
V.A171700
VI.A191810
VII.A201910
VIII.A161600
IX.A141301
spolu16115533

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
ŠPT81129141,13979122,3815118,75s nulťákmi
II.A13120292,46120292,4600,00 
III.A19164186,37164186,3700,00 
IV.A15114276,13114276,1300,00 
V.A17137380,76136780,4160,35 
VI.A19165086,84165086,8400,00 
VII.A202557127,852372118,601859,25 
VIII.A161707106,691707106,6900,00 
IX.A142302164,432302164,4300,00 
I.A20155077,50153776,85130,65 
Spolu:16116 364103,5716 009101,323552,25 

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Priemerná úspešnosť v SRRozdiel oproti národnému priemeru
Testovanie 5-2017 SJL1562%62,8%-0,8 %
Testovanie 5-2018 MAT1564%64,7%-0,7 %
     
Testovanie 9-2018 SJL1351,1%63%- 11,9 %
Testovanie 9-2018 MAT1364,2%55,%+8,3 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.ŠPTSpolu
Počet tried v ročníku111111111110

Rozširujúce hodiny

ŠkVP a IŠkVPTriedaPredmetPočet hodín v týždni
IŠkVP1ANJ 2
IŠkVP2ANJ 2
 2MAT 1
 3SJL 1
 3VLA 1
ŠkVP4SJL 2
 4MAT 1
 4PDA 1
 4VLA 1
IŠkVP51AJ 1
 5MAT 1
 5VSM 1
IŠkVP61AJ 1
 6BIO 1
 6THE 1
 6MAT 1
IŠkVP7SJL 1
 71AJ 1
 7GEO 1
 7MAT 1
ŠkVP81AJ 1
 8RUJ 1
 8BIO 1
 8MAT 2
 8INF 1
ŠkVP91AJ 1
 9BIO 1
 9FYZ 1
 9RUJ 1
 9MAT 1
 9INF 1
 9ETV/NAV 1
Špeciálna trieda   
IŠkVP1PCV 3
 1TSV 1
IŠkVP2PCV 2
 2VYV 1
 2TSV 1
IŠkVP5SJL 2
 5VYV 1
 5TSV 1
ŠkVP8SJL 2
 8INV 0,5
 8TEV 1
 8SVP 0,5

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovanýchExterní žici
Nultého ročníka0300
Prvého ročníka11901
Bežných tried8134142
Špeciálnych tried1550
Spolu:10161193

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP14 813,55 7,64
DPP 8 1 5,56 1,00
Znížený úväzok 4 20,8241,14
ZPS 3 32,133,30
Na dohodu - krúžky12 238 h/spolu za týž.4 h/spolu za týž.
MD, RD 2 0  
Asistenti 3 02 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01616
vychovávateľov0 2 2
asistentov učiteľa0 2 2
    
spolu020 20

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
III. AInformatika2 skupiny po 1 hod.
IV. AInformatická výchova1
IV.AEtická výchova1
V.AMatematika5
V. AInformatika 1
V. AGeografia2
V. ATelesná a športová výchova2 chlapci
V. AEtická výchova1
VI. AInformatika2 skupiny po 1 h.
VI. ATelesná a športová výchova 2 h. chlapci
VI. A Etická výchova1
VI.AGeografia1
VII. AInformatika2 skupiny po 1 hod.
VII.AEtická výchova1
VIII. ARuský jazyk2
VIII. AInformatika1
VIII.AGeografia1
VIII.ATelesná výchova2 h. chlapci
IX. ATelesná výchova2 h. chlapci
IX.AEtická výchova1
IX. ARuský jazyk2
   
ŠPT Telesná výchova3
ŠPTInformatická výchova1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška73
2.kvalifikačná skúška30
štúdium školského manažmentu20
špecializačné inovačné štúdium150
špecializačné kvalifikačné20
postgraduálne20
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické201
vysokoškolské nepedagogické20

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

MSR v bežeckom lyžovaní:

1. miesto 8 x

2. miesto 6 x

3. miesto 2 x

4. miesto: 1 x

5. miesto: 1 x

7. miesto: 4 x

8. miesto: 4 x

9. miesto: 2 x

10. miesto: 2 x

Slov. pohár v bežeckom lyžovaní - umiestnenia TOP 10:

1. miesto 16 x

2. miesto 12 x

3. miesto 13 x

4. miesto 4 x

5. miesto 4 x

6. miesto 7 x

7. miesto 7 x

8. miesto 5 x

9. miesto 3 x

10. miesto 1 x

V súťaži Športová škola roka naša škola obsadila z 23 škôl 13. miesto a v predmetových olympiádach a postupových súťažiach "Škola roka 2017/2018" sme obsadili z 25 škôl 18. miesto.


Názov súťažePočet žiakovŠkolské koloObvodné koloOkresné kolo Krajské koloSlovenské
Geografická olympiáda2525 ž./19 úsp. 9 ž.   
Dejepisná ol.88 ž. 6 ž.   
Hviezdoslavov Kubín I.st.3333 ž. 2 ž.   
Hviezdoslavov Kubín II. st.1212 ž. 4 ž.  
Šaliansky Maťko1313 ž. 3 ž.   
Olymp. matem.2121 ž./8 úsp. 8 ž./ 1 úsp.  
Olymp. zo SJL77 ž./1 úsp. 1 ž.   
Mat. Klokan4847 ž./7 úsp.    
Pytagoriága9191 ž./2 úsp. 2 ž./1 úsp.  
Expert geniality show1010 ž./2 úsp.    
Hornoliptovská liga fztbal888 ž./3. miesto   
Cezpoľný beh66 dr. D-5. miesto  
Vybíjaná diev.1212 ž.12 ž./1. m.12 ž./4. m.  
Rázusovie Vrbica11 ž.1 ž./1. miesto   
Na bicykli bezpečne414 ž. 4 ž./ 8. m.  
Literárne Hybe1616 ž.    
Pečenie a zdobenie medovníkov22 ž. 2 ž./3. m.  
Biblická olym.99 ž. 9 ž.  
Hybský Trhák157157 ž.    
Poľovníctvo a príroda66 ž. 6 ž./ 3. a 5. m.  
Slávik Slovenska5211 1 ž.  
Všetkovedko2222 ž./ 4 úsp.    
Hokejové talenty Liptova12 12 ž. - 4 m.   
Mladý zdravotník ČK66 ž. 6 ž./18. m.  
Mladý záchranár CO66 ž. 6 ž./9. m.  
Futbal ml. žiaci1010 ž. 10 ž./2. m.  
Florbal st. ž.88 ž. 8 ž./3. m.  
Chemická olympiáda22 ž.    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

September: 1.: Začiatok školského roka 2017/2018. 4.: Slávnostné otvorenie šk. roka v telocvični školy. 5.: Osobnostný a sociálny rozvoj - Adjustačný proces na II. stupeň ZŠ - beseda s pracovníčkou CPPPaP v Liptovskom Mikuláši - žiaci 5. ročníka. V prvom týždni sme žiakom rozdali vzdelávacie poukazy, ktoré mohli odovzdať škole alebo inej inštitúcii, ktorá poskytuje záujmové vzdelávanie. 8.: Účasť žiakov na futbalovom turnaji v Liptovskom Hrádku. 14. - 17.: Sústredenie žiakov navštevujúcich krúžok bežecké lyžovanie: Námestovo, hotel Studnička. 19.: Učitelia odovzdali plány: tematické, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovej výchovy a prevencie sociálno-patologických javov a environmentálnej výchovy. Výchovná poradkyňa odovzdala plán výchovného poradcu. 20.: Vedenie školy spracovalo výkazy na normatívne financovanie a štatistiky za ZŠ. 21.: Vytvorili sme protokol Vzdelávacie poukazy. Škola vydala 157 poukazov a prijala 155 poukazov. Financie boli využité na krúžkovú činnosť počas školského roka. Vzniklo 19 krúžkov. 26.: Okresné kolo v cezpoľnom behu. Družstvo dievčat získalo 5. miesto. 29.: K Európskemu týždňu športu učitelia pripravili pre žiakov BE ACTIVE OUTDOOR DAY - zúčastnili sa ho všetci žiaci školy.

Október: Začala krúžková činnosť. 7.: 35. ročník Lesného behu o pohár starostu obce Hybe. Od 9. do 13.: Zber papiera. Nazbierali sme:7 870 kg papiera a 1 090 kg lepenky. 12.: Zasadnutie Rady školy. 12. - 13.: Plnenie prierezovej témy Ochrana života a zdravia - teoretická a praktická časť. 13.: Mesiac a misie APOLLO - prednáška v KD v Liptovskom Hrádku. 16.: I. turnaj Hokejové talenty Liptova v Liptovskom Hrádku. 19.: Plenárne a triedne zasadnutie ZRPŠ. 20.: ŠKD -Púšťanie šarkanov na Hôrke. 23.: II. turnaj Hokejové talenty Liptova v Liptovskom Jáne. 24.:Žiaci 9. ročníka pripravili Imatrikuláciu prvákov spojenú so súťažami pre žiakov. Zúčastnili sa rodičia prvákov. 26.: Dejepisná exkurzia v Ružomberku. 27.: Zasadnutie Žiackej školskej rady. 30. - 31.: Jesenné prázdniny.

November: 6.: III. turnaj Hokejové talenty Liptova. 8.: Skúšobné testovanie žiakov 5. ročníka e-test. Absolvovalo ho 16 žiakov. 13.:Zasadnutie Pedagogickej rady. IV. turnaj Hokejové talenty Liptova. 15.: Žiaci 7.A a 8.A triedy navštívili Galériu v Bratislave. 15.: Pracovník CPPPaP v Liptovskom Mikuláši spolu s výchovnou poradkyňou a triednymi učiteľmi odkonzultovali individuálne vzdelávacie plány pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Vedenie školy vypracovalo Protokol o kultúrnych poukazoch. 16.: Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. 21.: Gymnázium Liptovský Hrádok prezentovali naši bývalí žiaci - terajší študenti gymnázia. 22.: Testovanie T5-2017. 23.: Školské kolo Geografickej olympiády. 27.: Školský test čitateľskej gramotnosti v triedach: 3.A - 9.A. Po skončení testovania literárna súťaž Šaliansky Maťko 8.A a 9.A. 29.: Literárna súťaž Šaliansky Maťko - I. stupeň - školské kolo. Prebehlo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. 30.: Matematické súťaže: Všetkovedko a Expert geniality show.

December: 1.: Účasť na okresnom kole súťaže v stolnom tenise. 4.: Prezentácia SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku pre žiakov 9. ročníka. 6.: Rozsvietenie Vianočného stromčeka v obci a krátky kultúrny program našich žiakov. 6.: Návšteva Mikuláša a Čerta v triedach a odovzdávanie darčekov, ktoré preplatilo ZRPŠ. 6.: Dejepisná olympiáda - školské kolo. 11.: Školské kolo Matematickej olympiády. 12.: Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili Burzy stredných škôl v Liptovskom Mikuláši. 13.: Voňavé Vianoce - súťaž v pečení a zdobení medovníkov - téma: Biele Vianoce - 15. ročník. Zároveň sa naši žiaci zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko a Pytagoriády. 14.: Pytagoriáda - zúčastnili sa žiaci 6. - 8. ročníka.. 15.: Spoločné posedenie pre učiteľov a vyhodnotenie práce za rok 2017 pre učiteľov: Kapustnica. 20.: Školský volejbalový turnaj a turnaj v prehadzovanej II. stupeň. ŠKD - tvorivé dielne 21.: Školská VIANOČNÁ POŠTA - priania najmilším a obľúbeným : žiaci navzájom a žiaci učiteľom. Od 23.: Vianočné prázdniny.

Január: Do 5.: Vianočné prázdniny. 11.: Triedne ZRPŠ. 15.: IV. turnaj Hokejové talenty Liptova. 19.: ŠKD - Sánkovačka na Pekle. 24. Hodnotiaca pedagogická rada. 24.: Okresné kolo Matematickej olympiády. 25.: Učitelia jednotlivých predmetov uzavreli polročné hodnotenie žiakov do ASC agendy. 26.: 17. ročník plesu ZRPŠ. 29.: Zasadala Pedagogická rada. 31.: Žiakom boli odovzdané výpisy známok za I. polrok šk. roku 2017/2018. Prezentácia činnosti a aktivít našej školy v Materskej škole v Kráľovej Lehote - pán zástupca s p. učiteľkou.

Február: 1.: Karneval I. stupeň. 2.: Polročné prázdniny. 6.: Okresné kolo Geografickej olympiády. 8.: Školské kolo Chemickej olympiády. 10.-11.: Bežecké preteky Levoča. 13.: Exkurzia Liptovský Hrádok 8.A trieda - „Fašiang“. 14.: Valentín v červenom: „SRDIEČKO“. 15.: Okresné kolo Dejepisnej olympiády. 16.: Obvodné kolo vo florbale. 17.: Bežecké preteky Osrblie. 19. - 23.: Jarné prázdniny. 24. - 25.: Bežecké preteky Látky. 28.: Školské kolo Matematickej olympiády Z6, Z7, Z8. ŠKD: Z rozprávky do rozprávky - súťaž o najkrajší obrázok z mojej obľúbenej knihy.

Marec: 2.: Športový deň - turistika, sánkovanie, lyžovanie. 5.: Zasadnutie MZ - I. stupeň. Hokejové talenty Liptova - V. turnaj. 6.- 7.: Školenie Červený kríž - učitelia základnej a materskej školy. 8. MDŽ - privítanie Obec Hybe. 9. Noc v škole I. stupeň - príspevok na stravu ZRPŠ. 12. a 13: Školenie BOZP a PO pre zamestnancov základnej a materskej školy. 13.: Okresné kolo Pytagoriády. 14.: Návšteva Obecnej knižnice - ŠKD (prednáška o činnosti knižnice a čítanie rozprávky). 19.: Matematický klokan - matematická súťaž. 21.: Testovanie T9-2018. ŠKD tvorivé dielne a školské kolo Hviezdoslavov Kubín. - I. stupeň. 22.: Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - II. stupeň. 26.: Triedne ZRPŠ. Hokejové talenty Liptova VI. turnaj. 28.: Spoločenské posedenie Deň učiteľov. Od 29.: Veľkonočné prázdniny.

Apríl: Do 3.: Veľkonočné prázdniny. 5.: Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín I. a II. kategória. 6.: ŠKD - výlet ku bobrej hrádzi. Od 9. - 13.: Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka. Finančne prispelo ZRPŠ. Plavecký výcvik sa konal na plavárni v Liptovskom Mikuláši. 12.: Pedagogická rada za III. štvrťrok. 12. - 16.: ŠKD - výroba darčkov na zápis. 16.: Nástenka: Deň Zeme. 17.: Okresné kolo Matematickej olympiády. Deň Zeme - čistenie okolia školy a obce. 18.: Zápis do 1. ročníka školského roka 2018/2019. Školenie žiakov v centre Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši. 20.: Florbalová súťaž v Liptovskom Mikuláši. 23.: VII. turnaj Hokejové talenty Liptova. 25.: Opakovaný test čitateľskej gramotnosti 3. - 9. ročník. Spevácka súťaž Slávik Slovenska. 30.: Riaditeľské voľno.

Máj: 3.: Mladý záchranár civilnej ochrany - okresné kolo. Futbalový turnaj obvodné kolo. 4.: Letný biatlon. 7.: Deň matiek - posedenie s mamami a spoločné súťaženie v priestoroch školy. Na občerstvenie pre mamičky prispelo ZRPŠ. Okresné kolo vo futbale mladších žiakov a obvodné kolo vo vybíjanej dievčat. 9.: ŠKD - výroba darčeka pre mamičku. 10.: Mladý zdravotník červeného kríža a okresné kolo vo vybíjanej dievčat. 14.: Športový deň organizovaný Žiackou školskou radou. 15.: Prednášky „Genesis“: Svet plný zázrakov a V čom spočíva krása človeka.16.: Obvodné kolo vo futbale starších žiakov. 17. - 18.: Exkurzia vo Viedni - žiaci VIII. ročníka. 18.: Prezentácia školy SOŠ polytechnickej Liptovský Mikuláš. 21.: VII. turnaj Hokejové talenty Liptova. 23.: Anglické divadielko: Agrikola. 24.: Podpora vzájomných vzťahov - aktivity so žiakmi VIII. ročníka pod vedením pracovníčky CPPPaP v Liptovskom Mikuláši. 25.: Vyhodnotenie súťaže Rázusovie Vrbica - ocenená 1 žiačka. 29.: Školský výlet 4.A - Žilina. II. Aktivita CPPPaP: Podpora vzájomných vzťahov (žiaci 8. ročníka). 30.: Školský výlet VI.A: Bojnice a školský výlet IX.A do Žiliny. 31.: Okresná súťaž Poľovníctvo a príroda.

Jún: 1.: Celoškolská súťaž v prírode HYBSKÝ TRHÁK - III. ročník. Príspevok na guláš, tričká pre súťažiacich a organizátorov zasponzorovala obec Hybe. ZRPŠ zakúpilo medaile pre žiakov, ktorí súťažnú trať absolvovali. 4.: Turnaj Hokejové talenty Liptova. 5.: Celoškolské fotenie žiakov a zamestnancov. 6.: Školský výlet 1.A, 2.A, 3.A a 7.A. 7.: Projekt: Meranie pH a teploty vody Hybická tiesňava - žiaci 7. ročníka. Zároveň triedne ZRPŠ. 8.: Školský výlet 5.A. 11. - 13.: Sústredenie - bežecké lyžovanie. 13.: Čas premien: prednášky pre žiakov 7. , 8. a 9. ročníka. 20.: ŠKD - Olympiáda. 22.: Pedagogická rada a vyhodnotenie práce za školský rok 2017/2018, školské kolo súťaže Literárne Hybe, ktoré sa konalo v Obecnej knižnici. 25.: Odovzdávanie a preberanie učebníc a teoretická príprava na didaktické hry a účelové cvičenie. 26.: Cirkusové predstavenie: Máša a medveď a prednášky o zdravej výžive, ktoré pripravili žiaci VII. ročníka - téma: Boj proti obezite. Ukončenie krúžkovej činnosti. ŠKD - posedenie pri pizzi a kofole. 28.: Poriadok v triedach a v kabinetoch. ŠKD - rozlúčka so štvrtákmi. 29.: Slávnostné vyhodnotenie školského roka za účasti starostov z Hýb, Kráľovej Lehoty, predsedu Urbárskeho pozemkového spoločenstva, Predsedu ZRPŠ a pánov farárov evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi.

Júl: Prázdninová letná činnosť ŠKD od 2. do 13. Súťaže a výlety do blízkeho okolia.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:

A) Dlhodobé:

Infovek 1 a Infovek 2 - zamerané na využitie IKT vo vyučovaní.

Neseparujte sa, separujte s nami - ochrana životného prostredia.

B) Krátkodobé:

Zachráň les - zber papiera - nazbierané 7 870 kg papiera a 1 090 kg lepenky.

C) V školskom roku 2017/2018 sme pokračovali v projektoch:

Vzdelávanie pedagógov a modernizácia metód jazykového a prírodovedného vzdelávania ZŠ Hybe.

Celkové náklady na projekt boli 115 448,98 EUR. Dlhodobý projekt:

Z projektu boli vytvorené podmienky na moderné vzdelávanie cudzích jazykov a inovatívne prírodovedné vzdelávanie. Máme jazykovú učebňu pre 15 žiakov vybavenú jazykovým programom Easy School-Evolution Verzion 14. Vybavenie umožňuje tvorbu individuálnych cvičení na rozvoj a precvičovanie cudzojazyčnej komunikácie, kontrolu a spoluprácu žiakov a učiteľa cez počítač, slúchadlá a PC monitory.

Multifunkčné prírodovedné laboratórium umožňuje pomocou senzorov v školských podmienkach zisťovať, merať a vyhodnocovať fyzikálne a chemické veličiny. Zamerali sme sa na vodu, jej pH, teplotu a obsah chemických látok v nej. Zároveň sme vyhodnocovali množstvo kyslíka v triedach, merali sme teplotu vzduchu v priebehu dňa. Výsledky meraní sme zaznamenávali v počítači a prezentovali na interaktívnej tabuli. Uskutočnili sme meranie pH a teploty na rieke Hybica v Hybiach a v Hybickej tiesňave.

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety.

ITMS Kód: 26110130547

Záujem o zapojenie škola prejavila 31. 5. 2013. Dlhodobý projekt. Tvorba digitálnych objektov učiteľmi školy. Škola dostala vybavenie interaktívnej učebne: Interaktívnu tabuľu, notebook, a ozvučenie od Ústavu informácií a prognóz školstva počas trvania projektu a následným prevedením do majetku školy.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - DIGIPÉDIA

Záujem o zapojenie 30. 1. 2014

Cieľom projektu bolo vytvorenie multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Slovenska. v súčasnosti využívame tabletovú učebňu pre 20 žiakov. Vytvorili sme také podmienky, aby po pripojení na Internet bol filtrovaný prístup na nevhodné stránky.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (NÚCEM)

ITMS: 26110130546

Materiálne vybavenie sme z projektu nedostali, získali sme softvér na testovanie vedomostí žiakov. Testovanie si vyskúšali žiaci 5. a 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Výhodou je okamžitá spätná väzba - testy sú vyhodnotené okamžite.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

ITMS: 26130230025

Projekt realizovaný prostredníctvom výchovného poradcu na škole. Projekt je zameraný na inováciu, modernizáciu metodologických nástrojov, ktoré škole a žiakom pomáhajú v prevencii pred sociálnou patológiou, zefektívňuje u žiakov sociálnu integráciu, vrátane zvýšenia ich zamestnanosti a uplatniteľnosti na trhu práce. Škola získala softvér k zisťovaniu potenciálu osobnosti jednotlivca, online prístup do diagnostického nástroja COMDI a metodiky k : Metóde merania preferencie foriem učenia, k metóde merania a chápania fyzikálnych a mechanických zákonitostí, k metóde merania technického talentu vo vzťahu k vedecko technickej činnosti, CD s off-line verziám a prístupy k vyzdvihnutiu výsledkov meraní a edukačné služby pre všetkých užívateľov.

Kultúrne poukazy

Ročný projekt - deti dostali 4 kultúrne poukazy v hodnote po 1€. Väčšia časť sa použila na vyplatenie vstupného na kultúrne podujatia a divadielka v škole.

Vzdelávacie poukazy

Financie sú použité na krúžkovú činnosť. V našej škole v čase mimo vyučovania pôsobilo 19 krúžkov.

Projekty podané v šk. roku 2017/2018:

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na Základnej škole v Hybiach

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Hodnota projektu: 115 980,20 €

Cieľom projektu je zrealizovať stavebno - technické úpravy učebne fyziky a modernizácia učebne fyziky, polytechnickej učebne a vybudovanie novej učebne IKT. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a tým podporiť u žiakov kľúčové kompetencie, ktoré im uľahčia začlenenie sa do pracovných väzieb. Projekt vypracovala MAS Liptov za intenzívnej pomoci vedenia základnej školy. Projekt podala Obec Hybe ako zriaďovateľ školy. Projektový zámer bol hodnotený kladne, Dodnes nepoznáme výsledky o úspešnosti projektu.

Hokejové talenty Liptova

V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnilo 10 turnajov v hokejbale. Naši žiaci sa umiestnili na 4. mieste. Turnajov sa zúčastňovalo v priemere 8 až 10 žiakov.(prváci a druháci). Turnaje sa uskutočnili väčšinou v Liptovskom Hrádku, dva v Liptovskom Jáne. HOKEJOVÉ TALENTY LIPTOVA sa realizovali v spolupráci medzi občianskym združením Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. a štyrmi školami v regióne Liptovského Hrádku: ZŠ s MŠ Hradná, ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, ZŠ Liptovský Ján a ZŠ s MŠ Hybe. Cieľom projektu je pritiahnuť deti k športovaniu. V každom turnaji žiaci boli ocenení medajlou a po záverečnom turnaji pohárovou trofejou.

Moja prvá škola

Projekt realizuje nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s odbornými a komerčnými partnermi. Je určený učiteľom a žiakom 1. stupňa. Zameraný je na zatraktívnenie výučby a budovanie pozitívneho vzťahu k učeniu. Získali sme prístup k pracovným listom a metodikám. V projekte sa zaregistrovali dve učiteľky. Časopis KOZMIX sme neobjednávali.

English One

Projekt podporovaný Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava. CORE CURRIKULUM FOR ENGLISH sú materiály určené na výučbu anglického jazyka na 1. 2. stupni základnej školy. Tvoria ich digitálne multimediálne vzdelávacie materiály pre pedagógov a žiakov v súlade so ŠVP pre úroveň ISCED1 a ISCED2 a tematickými okruhmi podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Obsahujú množstvo tematických celkov a umožňujú ich využitie ako nadstavbu používaných učebníc. Materiály sme prevzali, učitelia anglického jazyka si ich preštudovali a na hodinách ich budeme využívať od šk. roku 2018/2019.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 23. 11. 2016

Druh inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základnej škole.

Závery: Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ boli dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

Predložené písomné materiály: zriaďovacia listina, zoznamy žiakov, zasadacie poriadky a správa z diagnostického vyšetrenia žiaka.

V šk. roku 2017/2018 inšpekčná kontrola nebola.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola je umiestnená v jednej budove. V roku 2010 škola prešla rekonštrukciou. Vybudoval sa bezbariérový vstup, plošina pre imobilných a kabinety pre učiteľov. Zlepšili sa podmienky na vyučovanie telesnej a športovej výchovy tým, že boli vybudované šatne a bola zrekonštruovaná podlaha v telocvični. Vďaka zatepleniu školskej budovy šetríme hlavne financie na energie. V staršej časti, ktorá nie je zrekonštruovaná boli umiestnené ročníky 6., 7., 8., 9. a ŠPT. Táto časť potrebuje údržbu, výmenu okien a zateplenie. Investovaniu bráni to, že budova patrí Evanjelickej cirkvi a.v. v Hybiach a nie je možné zveľaďovať cudzí majetok. Aj napriek tomu sme vymenili v tejto časti radiátory, lebo to bol havarijný stav a hrozilo zaytopenie priestorov a znemožnenie vykurovania. Vybavenosť školy didaktickou technikou: v škole máme 9 interaktívnych tabúľ, jazykovú učebňu a počítačom podporované prírodovedné laboratórium, tabletovú a počítačovú učebňu. Od roku 2013 sme prišli o 2 triedy na zvýšenom prízemí z dôvodu prístavby materskej školy. Pristavené boli 4 triedy. 2 sú na zníženom prízemí. V jednej je školská dielňa. Keďže projekt na rozvoj Techniky zatiaľ nebol schválený, dielne sme v šk. roku 2017/2018 základným náradím vybavili z vlasného rozpočtu.V druhej je učebňa výtvarnej výchovy. Škola je napojená na obecnú kanalizáciu. Materiálno-technické vybavenie školy je vcelku dobré, zlepšilo by sa tým, keby bola zrealizovaná nadstavba nad najnovšou časťou školy, kde bola plánovaná knižnica, ŠKD a počítačové učebne.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 382 482 €

mzdy a poistné: 315 797 €

prevádzka: 66 685 €

presun z roku 2016: 8 647 €

Finančné prostriedky na 2 asistentov sme čerpali vo výške : 13 930 € mzdy, odvody 4 518 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

školné za ŠKD a MŠ / školné/: spolu: 2 899 € /MŠ: 1 883 €, ŠKD: 1 016 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

prijaté: 5 011 €

mzdy vedúcich krúžkov: 4 444 €

materiál: 567 €

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

nenormatívne bežné výdavky spolu: 45 026 € (vrátane vzdelávacích poukazov)

dopravné žiakom: vyplatené: 8 945 €

nevyčerpané fin. prostriedky na dopravu boli presunuté do roku 2018 vo výške 311 €

škola v prírode: 3 500 €

lyžiarsky výcvik: 4 350 €

stravné pre soc. odkázané deti: 1 786,20 €

školské pomôcky pre soc. odkázané deti: 298,80 €

príspevok pre žiakov zo soc. znev. prostredia: 953,00 €

pre predškolákov : 1 687,00 €

knihy Prvouka 2. roč.: 47,00 €

Finančné prostriedky na kurz pohybových aktivít - lyžiarsky výcvik: 0 €

Finančné prostriedky - škola v prírode: 0 €

Originálne kompetencie (ŠKD, ŠJ a MŠ) : 145 739 €

mzdy: 93 259 €

odvody: 34 185 €

tovary a služby 18 295 €

Príjem za prenájom (ŠJ) : 515 €

Príjem za réžiu ŠJ: 11 567 €

Z obce Hybe sme prijali: 133 657 € + 6756 € = 144 413 €

Nákup elektricého sporáka, varného kotla 80 l a údržba klimatizácie: 6 756 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ: Vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory a tým sa aktívne zapojiť do života spoločnosti.

Vo vyučovaní sme zavádzali moderné vyučovacie metódy (Hejného matematika v 2. ročníku, Jolly Phonics, splývavé čítanie), využívanie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese, offline zdroje a multimediálne CD. Žiaci vytvárali prezentácie v Power Pointe z preberaného učiva a tieto prezentovali pred spolužiakmi na vyučovacích hodinách. Pri ich tvorbe využívali informácie z Internetu. Učitelia vo vyučovaní využívali názorné didaktické pomôcky. V škole sme mali dvoch asistentov učiteľa. V spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a so zriaďovateľom školy sme zabezpečili pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi stravovanie so zľavou a učebné pomôcky. Do celoškolských aktivít sa zapájali aj žiaci špeciálnej triedy (Nočné spanie v škole, Hybský trhák a kultúrne vystúpenia v obci). Nadaní a talentovaní žiaci sa zúčastňovali predmetových olympiád a športových súťaží. Každá trieda sa zúčastnila koncoročného školského výletu zameraného na spoznávanie krás Slovenska.

Cieľ: Zvýšiť úroveň vedomostí v cudzom jazyku.

Anglický jazyk vyučujeme od prvého ročníka. Vo vyučovaní anglického jazyka uplatňujeme metódu Jolly Phonics. Táto metóda je medzinárodne uznávaná. Na vyučovanie sme zakúpili učebné materiály - hlavne knihy a kartičky. Druhým cudzím jazykom je ruský jazyk, ktorý vyučujeme od 8. ročníka s týždennou dotáciou 2 hodiny.

Cieľ: Zvýšiť úroveň čitateľskej a matematickej gramotnosti.

Učitelia na všetkých hodinách žiakom zadávali úlohy z prečítaného textu na rozvoj jednotlivých úrovní čiteteľskej gramotnosti podľa PIRLS. Testovanie čitateľskej gramotnosti v školskom roku 2017/2018 v škole prebehlo dva krát, prvé testovanie bolo v novembri 2017 a druhé v apríli 2018. Text bol s názvom: Formy detskej práce. Zlepšenie nastalo hlavne u žiakov 1. stupňa.

27. 11. 2017: 3.A: 33% 26. 4.2018: 3.A: 49% zlepšenie o: 16%

4.A: 34% 4.A: 49% 15%

5.A: 56% 5.A: 64% 8%

6.A: 68% 6.A: 74% 6%

7.A: 64% 7.A: 78% 14%

8.A: 74% 8.A.: 80% 6%

9.A: 85% 9.A: 86% 1%

Cieľ: Uskutočniť aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia, Svetovému dňu zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, Medzinárodnému dňu vody.

V spolupráci s CPPPaP v Liptovskom Mikuláši sme na začiatku školského roku pripravili besedu so špeciálnym pedagógom s názvom: Adjustačný proces na II. stupeň ZŠ. Prednášky s názvom: "Adam a Eva alebo nie sme rovnakí" absolvovali žiaci 5. ročníka, dievčatá 6. a 7. ročníka a ŠPT "Dospievam, alebo život plný zmien", chlapci 6. a 7. roč. a ŠPT "Na štarte k mužnosti", " Ja a moje JA II" so zameraním na psychické mílniky dospievania, vývoj osobnosti a svet okolo mňa absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka. Ďalšie úlohy sme plnili na hodinách etickej a náboženskej výchovy, občianskej náuky a triednických hodinách. V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu v mesiaci jún boli realizované výchovno-vzdelávacie programy: "Čas premien" - 5. roč. "Dospievanie a menštruácia" 7. roč. a "Antikoncepcia "- 9. roč.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Starostlivosť o nadaných žiakov (olympiády, súťaže). Starostlivosť o žiakov vyžadujúcich špecifické podmienky vzdelávania (špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím variant A, 2 asistenti učiteľa, zadávanie diferencovaných úloh). Starostlivosť o začlenených žiakov, tvorba a vzdelávanie podľa individuálnych vzdelávacích plánov. Veľký počet športových aktivít. V súťaži Škola roka v športových súťažiach naša škola obsadila 13. miesto z 23 súťažiacich škôl v okrese. Vo vedomostných súťažiach a olympiádach sme obsadili 18 miesto z 25 škol v okrese Liptovský Mikuláš. Spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov a eliminovanie výchovných problémov. Výborná počítačová gramotnosť pedagogických zamestnancov. Využívanie IKT a zavádzanie moderných vyučovacích metód vo vyučovaní. Rozvoj čitateľskej gramotnosti v dizajne štúdie PIRLS. Využívanie multimediálnych CD a hlasovacieho zariadenia vo vyučovaní. Prezentácia školy na verejnosti formou kultúrnych vystúpení. Organizácia súťaže v pečení a zdobení medovníkov. Práca krúžkov v mimovyučovacom čase. Jazyková učebňa, modernizácia prírodovedného vyučovania - hlavne využívanie meracieho zariadenia Data harvest. Čerpanie financií z eurofondov a zapájanie sa do projektov, ktoré pomáhajú zlepšovať materiálne vybavenie školy. Úspechy v literárnej tvorbe a recitačných súťažiach. Celoškolská súťaž Hybský trhák - III. ročník. Výlety a exkurzie.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Prípravu žiakov na Testovanie T9 MONITOR, využívanie programu ALF, Planéty vedomostí. Väčšiu pozornosť je potrebné venovať žiakom s poruchami učenia. Viac spolupracovať s CPPPaP v Liptovskom Mikuláši pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov a vyhodnocovať výsledky vzdelávania štvrťročne. Dobudovať oddychovú zónu na školskom dvore, zabudovať oddychové lavičky a prerobiť oplotenie. Vzhľadom k nedostatku učební riešiť nadstavbu strechy s vybudovaním odborných učební, školskej knižnice a priestorov pre školský klub detí. Škole po zrušení školského ihriska prístavbou MŠ veľmi chýba športový areál.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na štúdium na stredné školy boli prijatí.


ŠkolaPríhlásených
  
Gymnázium šport.1
SOŠ elektrotechnická LH2
Hotelová akadémia -uč. odbLM3
SOŠ polytechnická LM1
SOŠ lesnícka1
SŠ zdravotná LM1
Obchodná akadémia4
Prac. pomer1
Ext. žiak1
Spolu:15

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vyučovanie začína o 7.30 hod. z dôvodu príchodu žiakov spojovým autobusom z Vyšnej Boce, Nižnej Boce, Malužinej a Kráľovej Lehoty. Koniec vyučovania je prispôsobený tak, aby 6. vyučovacia hodina skončila o 12.55 hod. (prispôsobené odchodu autobusu na Vyšnú Bocu). Tomuto sú prispôsobené aj prestávky. Počas veľkých prestávok sa žiaci zdržujú na školskom dvore. Po 4. a 5. vyučovacej hodine sú obedňajšie prestávky. Minimálny počet detí v triedach: 5 - špeciálna trieda, maximálny počet žiakov: 20 - siedma trieda. Priemerný počet žiakov v bežných triedach: 17 žiakov. V škole sa nevyučujú nulté hodiny. Fungujúci školský klub detí, Raňajkáčik - ŠKD od 6.15 hod. do 7.15 hod. Stravovanie sa detí v školskej jedálni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Angličtina hrou15Mgr. Katarína Šuchtárová
Bežecké lyžovanie I13Mgr. Pavol Gonda
Bežecké lyžovanie II14Mgr. Andrea Šuchtárová
Florbal 17Mgr. Marián Oros
Florbal I15Mgr. Marián Oros
Futbalový krúžok17Marek Piovár
Hokejové talenty13Mgr. Pavol Gonda
Klub deviatakov13Mgr. Soňa Hladká
Matematika pre deviatakov13Mgr. Aneta Michalidesová
Mladosť13Mgr. Stanislav Grega
Mladý redaktor13Mgr. Marián Oros
Pacholíček12Dana Michalidesová
Ruská konverzácia13Ing. Jana Marcinková
Šikovníček 16Mgr. Anna Porubčanová
Tanečno pohybový13Mgr. Mária Trnková
Tanečný14Mgr. Lívia Drenková
Turistický 14Mgr. Lívia Drenková
Z každého rožku trošku17Mgr. Alexandra Antalová
Zvonček12Mgr. Stanislav Grega

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. ZRPŠ finančne podporuje aktivity organizované školou, hlavne: Nočné spanie detí v škole, Hybský trhák - celoškolskú súťaž. Podieľa sa na materiálno-technickom vybavebí školy. V šk. roku 2017/2018 zakúpilo detskú lanovú pyramídu, ktorá je umiestnená na školskom dvore, finančne prispelo na plavecký výcvik žiakov, matematické súťaže a zakúpilo mesajle pre žiakov na súťaž Hybský trhák - 3. ročník pre všetky deti. Škola spoločne so ZRPŠ každoročne organizuje Ples ZRPŠ - v tomto šk. roku sa konal 17. ročník. V rade školy sú zastúpení 4 rodičia. Odsúhlasujú školský vzdelávací program a sú informovaní o celom dianí v škole na zasadnutiach ZRPŠ a Rady školy. ZRPŠ má platnú registráciu občianskeho združenia, môže prijímať 2% z daní.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca so zriaďovateľom školy, ktorým je Obec Hybe, je na veľmi dobrej úrovni. Obec škole bezplatne poskytuje kultúrny dom na kultúrne vystúpenia detí k Vianociam a na divadelné predstavenia. Spoločne organizujeme súťaž v pečení a zdobení medovníkov. Zriaďovateľ školy má hlavnú zásluhu na tom, že škola je zrekonštruovaná a hlavne zateplená. Školská jedáleň je postupne modernizovaná, pribudol konvektomat, nová elektrická pec, varný kotol a mlynček na mäso, Zriaďovateľ uhradil náklady na súťaž v rámci MDD Hybský trhák - 3. ročník: nákup tričiek a guláš pre všetkých zúčastnených.

Pri príprave žiakov na športové súťaže - hlavne futbal a bežecké lyžovanie je škole veľmi nápomocná TJ Tatran Hybe.

Pomáhajú hlavne materiálnym vybavením a bezplatným poskytnutím športovísk.

Záver

Vypracoval: Mgr. Helena Dudová

V Hybiach, 9. júla 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Rada školy berie na vedomie a schvaľuje záverečnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 na svojom zasadnutí dňa: .........................

........................................................................

Mgr. Zuzana Riegelová - predsedníčka Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, 032 31 Hybe 691 schvaľuje záverečnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 po prerokovaní v obecnom zastupiteľstve dňa:......................................

...................................................................

Martin Piovarči

starosta obce

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Hybe 691
  Hybe 691, 032 31 Hybe
 • +421 5296126
  0948373191 - Mgr. Pavol Gonda -poverený riaditeľ ZŠ s MŠ
  0911798013 - Mgr. Zuzana Riegelová - zástupca pre ZŠ
  0948385045 - Mgr. Elena Repková - zástupca pre MŠ
  0911849018 - Ing. Jana Marcinková - ekonómka školy
  0910871098 - vedúca školskej jedálne - odhlasovanie stravných lístkov

Fotogaléria