ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

 • PODPORTE NÁS 2%

  Predpísané tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" si môžete stiahnúť TU vyhlasenie2percZRPSHybe.pdf​​​​​​​

 • Netradičná oslava sviatku Valentína.

  Naša škola oslávila sviatok Valentína netradičným spôsobom. Skoro všetci  žiaci a pedagógovia prišli  14. februára do školy oblečení v červenej farbe, čo symbolizuje lásku. Dôkazom toho je fotografia, v ktorej sme sa sformovali do tvaru srdca.

 • Expert Geniality Show

  Vyhodnotenie  súťaže Expert Geniality Show,

   ktorú  písalo 30.11. 2017  z 2. stupňa našej ZŠ s MŠ  10 žiakov

   Úspešní boli 2 žiaci :

   Nina Brezinová sa v téme Mozgolamy umiestnila v prvej štvrtine rebríčka

  ( v tejto téme obsadila 22 miesto z 875 riešiteľov, celkovo 247.miesto z 1465  šiestakov)

   Matúš Vystavil  sa v téme  Svetobežník umiestnil v prvej štvrtine rebríčka (v tejto téme obsadil 58 miesto z 565riešiteľov, celkovo 636.miesto z 1360  ôsmakov),

  Ostatní dostali  účastnícky diplom.

  Gratulujeme!

 • Karneval 1-4

  Do galérie Karneval 1-4 boli pridané fotografie.

  Dňa 1. 2. 2018 sa uskutočnil karneval pre 1.-4. ročníky ZŠ, ŠPT a MŠ. Všetky karnevalové masky boli zaujimavé, tie najkrajšie sme vecne ocenili.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vyhodnotenie súťaže VŠETKOVEDKO

  Z 22 zapojených žiakov našej školy sa medzi 30% najúspešnejších riešiteľov

  z celého Slovenska zaradili a zíslali titul ,,Všetkovedko”, aj 4 naši žiaci, a to :

  Drenková, Martgarétka  -  2.A  - 11. miesto z 6991 druhákov,

  Mrlian, Matúš – 3.A  - 51. miesto z 5997 tretiakov,

  Chytil Ján. – 4.A- 14. miesto z 4998 štvrtákov,ktorý

                                                  zároveň získal aj titul ,,Všetkovedko školy”

  Dunajský Martin – 5. A - 12. miesto z 2484 piatakov

  Ostatní 18 žiaci zíslkali titul Všetkovedkov učeň. Gratulujeme.

 • Pozváka na 17. Ples rodičov a priateľov ZŠ s MŠ v Hybiach
 • Vianočný program 2017

  Do galérie Vianočný program 2017 boli pridané fotografie.

 • Voňavé Vianoce 2017 - súťaž

  Do galérie Voňavé Vianoce 2017 - súťaž boli pridané fotografie.

 • VOŇAVÉ VIANOCE 2017

  Dňa 13. 12. 2017 sa na našej škole uskutočnil 15. ročník súťaže v pečení a zdobení medovníkov. Napriek nižšej účasti mala hodnotiaca komisia pre vysokú úroveň veľmi ťažkú úlohu vybrať víťazov. Nakoniec sa rozhodli pre takéto poradie:

  1. ZŠ s MŠ Važec – Vikitória Chovanová, Laura Polcová pod vedením p. u. Juhasovej a Šeďovej
  2. ZŠ Kvačany – Petra Petlušová, Elena Valová pod vedením p. u. Viery Valovej
  3. ZŠ s MŠ Hybe – Simona Žiaková, Michaela Vajdová pod vedením p. u. Soni Hladkej

  Mimo poradia sa umiestnili aj napriek krásnym kolekciám :

  • ZŠ MRM LM – Monika Šuňová, Terézia Doblejová pod vedením p. u. Šuňovej
  • ZŠ Čsl. Brigády LM – Melánia Gӧcsová, Katarína Jánošiková pod vedením p. u. Hatiarovej

   

  Všetkým výhercom gratulujeme, zúčastneným ďakujeme za účasť a veríme, že budúci rok sa pri 16. ročníku zídeme v hojnejšom počte.

 • Školské kolo Pytagoriády

  13.12. a 14.12.2017 na celom Slovensku riešili žiaci 3. až 8. ročníka matematické príklady Pytagoriády . Na našej škole sa  zapojili všetci žiaci nasledovne:

  3.roč  16 riešiteľov, 0 úspešných

  4.roč  13 riešiteľov 2 úspešní ( Chytil Ján, Šuchtárová Ester)

  5.roč  15 riešiteľov 0 úspešných

  6.roč  18 riešiteľov 0 úspešných

  7.roč  17 riešiteľov 0 úspešných

  8.roč  12 riešiteľov 0 úspešných

  Úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme veľa úspechov  v okresnom kole.

 • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5,Z9

  Do 11.12.2017 mali žiaci 5. ročníka a 9. ročníka zapojení do školského kola Matematickej olympiády odovzdať vyriešené príklady. V kategórii Z5 žiadny úspešný riešiteľ, v kategórii Z9 1 úspešný riešiteľ Simona Žiaková. Ostatné kategórie odovzdávajú vyriešené príklady vo februári.

  Úspešnej riešiteľke Simone Žiakovej gratulujeme .

 • VŠETKOVEDKO A EXPERT GENIALITY SHOW.

  30.11.2017 sa aj v našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž Všetkovedko, do ktorej bolo zapojených 22 žiakov v kategóriách: 2.roč.- 4 žiaci, 3.roč.- 10 žiaci, 4.roč.- 3 žiaci, 5.roč.- 5 žiaci. Zároveň prebiehala celoslovenská súťaž Expert Geniality Show pre starších žiakov, kde sa zapojilo 10 žiakov v kategóriách: 6.roč.- 2 žiaci, 7.roč.- 3žiaci, 8.roč.- 4 žiaci, 9.roč.- 1žiak.   Výsledky budú zverejnené podľa jednotlivých kódov žiakov 21. decembra2017 na webových stránkach súťaží www.vsetkovedko.skwww.sutazexpert.sk. Písomne budú výsledky doručené na školu až v novom roku. Zúčastneným na túto súťaž prispelo aj ZRPŠ po 2 eurá na žiaka. Ďakujeme.

 • Školské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 23.11.2017  sa žiaci našej školy zúčastnili školského kola Geografickej olympiády. Bolo 25 riešiteľov školského kola , z toho 19. úspešných. V kategórii 5. ročník z 8 riešiteľov sú 4 úspešní,  do OK postupujú M.Dunajský, J. Lištiak, T.Vicáň, z kategórie 6.a7. ročník z 11 riešiteľov sú 10 úspešní, do OK postupujú M. Melich, M.Škerda, M.Adamov a z kategórie 8.a 9.. ročník z 6 riešiteľov sú 5 úspešní,  do OK postupujú M. Vystavil, A.Chytil, M.Gondová.

  Úspešným riešiteľom gratulujeme a postupujúcim do okresného kola držíme palce.

 • Šaliansky Maťko 2017/2018

  Dňa 28. 11. 2017 a 29. 11. 2017 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko 2017/2018.

  Zvíťazili:

  1. kategória: 1. miesto: Alexandra Fodorová (3. A), 2. miesto: Emma Čimborová (3. A), 3. miesto: Dominik Klein (3. A)
  2. kategória: 1. miesto: Ester Šuchtárová (4. A), 2. miesto: Martin Dunajský (5. A)
  3. kategória: 1. miesto: Timotej Šuchtár (6. A), 2. miesto: Martina Lehotská (7. A), 3. miesto: Nina Brezinová (6.A)

  Zúčastnili sa: Matúš Klein (6. A), Sandra Lehotská (6. A), Matej Melich (6. A), Šimon Vystavil (6. A), Jaroslav Jariabek (7. A)

  Víťazi školského kola v každej kategórii postúpili do obvodného kola v CVČ v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa konalo dňa 13. decembra 2017. Ďakujeme im za reprezentovanie našej školy!

 • OK TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 2017/2017

  Okresné kolo Technickej olympiády 8. ročník kat. A, B 30. sa uskutočnilo 30. novembra 2017 v Ružomberku na SOŠ Polytechnickej. Náš žiak Jarko Jariabek  sa zúčastnil OK ako náhradník (druhý v poradí ) za víťaza školského kola Michala Adamova, ktorý sa pre sústredenie v zahraničí nemohol zúčastniť OK. Napriek tomu nám Jarko Jariabek urobil veľkú radosť a obsadil 4. miesto ako úspešný riešiteľ a od 3. miesta ho delil iba jediný bod. Všetci mu gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 • Voňavé Vianoce 2017

  Slovenský zväz včelárov  Základná organizácia Liptovský Hrádok

  Základná škola s materskou školou v Hybiach

  Obec Hybe

   

  organizuje

   

  15. ročník celoslovenskej súťaže v pečení a zdobení medovníkov pre žiakov 5. až 9. ročníkov základných škôl pod názvom

   

  VOŇAVÉ  VIANOCE

   

  TERMÍN: 13. 12. 2017  /začiatok o 8:00 hod., predpokl. koniec 14:30hod./

   

  MIESTO KONANIA:  ZŠ s MŠ Hybe, KD Hybe

   

  PODMIENKY SÚŤAŽE:

  Organizátor dve družstvá, ostatní po jednom dvojčlennom družstve, ktoré si zo sebou prinesie doplnky a pomôcky na aranžovanie súťažnej kolekcie.

  Téma pre súťažnú kolekciu – BIELE VIANOCE. Celá súťažná kolekcia ostáva organizátorovi súťaže – Obec Hybe organizuje dražbu a výťažok bude použitý na podporu vzdelávania v Základnej škole s materskou školou v Hybiach

 • Vianočný program ZŠ s MŠ v Hybiach
 • ZBER PAPIERA

  V dňoch od 9. 10. 2017  do 12. 10. 2017 sa uskutoční zber papiera, ktorý bude prebiehať v čase od  12: 00 hod. do 15:00 hod. /pondelok až štvrtok/ Utorok až štvrtok aj od 7:00 hod. do 7:30 hod.  Posledná možnosť doniesť papier je 13. 10. 2016 v piatok do 7:30 hod.. Papier noste riadne zviazaný bez kartónu, ten sa zviaže samostatne. Po ukončení zberu budú odmenení najlepší  „zberači“ papiera v kategórii jednotlivcov a budú vyhodnotené aj celé triedy. Všetkým zúčastneným patrí vďaka za podporu tejto akcie a zároveň vyčistenia našej obce potencionálnym odpadom.

 • Európsky týždeň športu

  Európsky týždeň športu sme spoločne oslávili spoločnou rozcvičkou na hudbu. Potom sme na  pokračovali pretekom v behu na námestí pred obecným úradom. Mladší žiaci bežali jedno 400 metrové kolo a starší žiaci dve kolá cca 800m. Po dobehnutí a vyhodnotení súťaže sme sa rozdelili do skupín podľa nasledovných aktivít:  inline korčuľovanie, turistika a cykloturistika. Podľa veku žiakov sme prispôsobili trasu a obťažnosť terénu pri turistike túre na bicykloch. V priebehu Európske týždňa športu sme si všetci schuti zašportovali a urobili niečo pre naše zdravie.

  Najml. Žiaci 2010 a ml.

  1.       1. Fridmanský Dominik

  2.       2. Šuňavec Leo

  3.       3. Tréger Igor

  Najml. žiačky 2010 a ml.

  1.       1. Adamová Amália

  2.       2. Zubajová Dáša

  3.       3. Čimborová Nina

  Ml. žiaci 2008 – 2009

  1.       1. Adamov Ján

  2.       2. Mrlian Matúš

  3.       3. Melich Adam

  Ml. žiačky 2008 – 2009

  1.       1. Šuchtárová Emma

  2.       2. Šuchtárová Ester

  3.       3. Zubajová Denisa

  Ml. žiaci 2006 – 2007

  1.       1. Škerda Matúš

  2.       2. Zubaj Slavomír

  3.       3. Rusina Tomáš

  Ml. žiačky 2006 – 2007

  1.       1. Rusinová Laura

  2.      2.  Polhošová Radka

  3.       3. Šafaříková Simona

  St. žiaci 2004 – 2005

  1.       1. Zubaj Ondrej

  2.       2. Zubaj Štefan

  3.       3. Stanček Jakub

  St. žiačky 2004 – 2005

  1.       1. Gondová Marína

  2.       2. Dunajská Tatiana

  3.      3.   Michalidesová Petra

  St. žiaci 2002 – 2003

  1.     1.   Štrbák Sedrik

  2.       2. Lacko Rudolf

  3.      3.   Lukačovič Patrik

  St. žiačky 2002 – 2003

  1.       1. Vajdová Michaela

  2.       2. Švorcová Stanislava

  3.       3. Hideghétiová Katarína

strana: