ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Hybský trhák 2018

  Do galérie Hybský trhák 2018 boli pridané fotografie.

 • Oznam

  Stravné lístky  predávame dňa 28.05.2018, 29. 05.2018, 30.052018 - vo štvrtok t.j. 31. 05. 2018 má vedúca šlolskej jedálne dovolenku.

 • Výsledky matematickej súťaže Klokan v celoslovenskom meradle

  Do matematickej súťaže Klokan sa na Slovensku v tomto školskom roku zapojilo 65 580 žiakov. Mezi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR sa zaradili aj naši žiaci: Janka Pivková a Alex Dalgliesh ( 2. roč.), Matúš Mrlian (3. roč.), ktorý sa zároveň stal aj "školským šampiónom", Nina Brezinová (6.roč.), Vanda Ballonová a Marek Šafařík ( 8. roč.), Simona Žiaková (9. roč.). Gratulujeme.

 • Matematická olympiáda  - okresné kolo - kategórie Z6, Z7, Z8 - vyhodnotenie

   

  Dňa 17.4.2018 sa na okresnom kole Matematickej olympiády zúčastnili žiaci 6. ročníka - Nina Brezinová, Michali Adamov, žiaci 7. ročnika - Veronika Lištiaková, Dorota Zuskinová, Šimon Adamov, Martina Lehotská a žiačka 8. ročníka - Vanda Ballonová. Úspešne sa podarilo náročné príklady vyriešiť Nine Brezinovej Tejto úspešnej riešiteľke gratulujeme.

 • 14. 5. 2018 obmedzená prevádzka ZŠ s MŠ Hybe

  Z technických príčin dňa 14. 5. 2018 bude prevádzka školy obmedzená do 13:00 hod.. Dochádzkoví žiaci ŠKD budú odprevadení na autobus o 13:05hod.. Školská jedáleň a materská škola sú 14. 5. 2018 mimo prevádzky po celý deň. Žiaci základnej školy majú športový deň a preto je nutné, aby sa primerane obliekli a mali so sebou jedlo a pitie na celé dopoludnie.

   Za porozumenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ s MŠ Hybe

 • DEŇ MATIEK 2018 - POPOLUDNIE S MOJOU MAMOU

  Do galérie DEŇ MATIEK 2018 boli pridané fotografie.

 • POPOLUDNIE S MOJOU MAMOU
 • 30. 4. 2018 - Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Hybiach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

  p o s k y t u j e

  z organizačných dôvodov žiakom Základnej školy s materskou školou, Hybe 691 v Hybiach riaditeľské voľno dňa 30. apríla 2018 (pondelok).  V daný deň 30. 4. 2018 výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole bude  prebiehať bez obmedzenia, školská jedáleň je k dispozícii aj pre externých stravníkov.

  Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať v stredu 2. mája 2018.

   

  Mgr. Helena DUDOVÁ
  riaditeľka školy

 • HODINA DEJEPISU NA ŽIVO - RENESANCIA

  Do galérie HODINA DEJEPISU NA ŽIVO - RENESANCIA boli pridané fotografie.

 • Zápis do 1. ročníka 18. 4. 2018

  Do galérie Zápis do 1. ročníka 18. 4. 2018 boli pridané fotografie.

 • PODPORTE NÁS 2%

  Vážení rodičia a priatelia našej školy ak ste sa  rozhodli venovať 2% z daní Vášho príjmu OZ ZRPŠ pri ZŠ v Hybiach, sme veľmi radi :).

  Predpísané tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" si môžete stiahnúť TU vyhlasenie2percZRPSHybe.pdf

 • Výsledky matematickej súťaže KLOKAN

   Dňa 19.3.2018 písali žiaci na našej škole matematickú súťaž KLOKAN. Zapojilo sa 48 žiakov ( 4 žiaci sa pre chorobu nemohli zapojiť). Výsledky sú už na web stránke www.matematický klokan.sk , kde si podľa svojho kódu môžu žiaci a rodičia pozrieť výsledky svojho testu. Naši najúspešnejší žiaci sú:

   

  1.       Brezinová Nina                 6. roč                    90%

  2.       Mrlian Matúš                     3. roč                   83%

  3.       Adamová Amálka            1. roč                   82%

  4.       Ballonová Vanda             8. roč                   79%

  5.       Dalghlies Alex                  2. roč                   79%

  6.       Šafařík Marek                    8. roč                   78%

  7.       Pivková Janka                   2. roč                   76%

  8.       Šafaříková Simona          6. roč                   73%

  9.       Adamov Michal                6. roč                   71%

  10.   Žiaková Simona                9. roč                   70%

   

  Poradie ostatných žiakov v rámci škole si môžete pozrieť na priloženej výsledkovej listine za školu.

  Prajeme veľa úspechov.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 21. a 22. marca 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, do ktorej sa zapojili žiaci 3. až 8. ročníka.

  Umiestnenie:   POÉZIA                                                                PRÓZA

  1. kategória:                                                                 

  1. miesto: Adam Melich (4. A)                           1. miesto: Ester Šuchtárová (4.A)

  2. miesto: Šimon Šuňavec (3. A)                       2. miesto: Dominik Klein (3.A)

  3. miesto: Zdenko Bachár (3. A)                        3. miesto: Dominika Dermeková (3.A)

                                                                                                            Alexandra Fodorová (4.A)

   

  2.  kategória:

      1. miesto: Laura Rusinová (6. A)                   1. miesto: Nina Brezinová (6.A)

       2. miesto: Lucia Lehotská (5. A)                   2. miesto: Matej Melich (6.A)

       3. miesto:  Juraj Lištiak (5.A)                                        Timotej Šuchtár (6.A)

                                                                             3. miesto: Matúš Klein (6.A)

                                                                                              Sandra Lehotská (6.A)

   

  3.  kategória:

              1. miesto: Martina Lehotská (7. A)            1. miesto: Vanda Ballonová (8.A)

              2. miesto: Tatiana Dunajská (7. A)

              3. miesto: Šimon Adamov (7.A)

  Víťazi školského kola v každej kategórii postúpili do okresného kola v CVČ v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa konalo dňa 5. a 6. apríla 2018. Ďakujeme im za reprezentovanie našej školy!

 • Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hybiach oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 bude  dňa 18. 4.  2018 / streda/, v prístavbe na poschodí ZŠ s MŠ v čase od 13.00 hod. do 16.30 hod.
  Na zápis si treba priniesť:  rodný list dieťa, 5 € na zošity, kartičku poistenca, občiansky preukaz rodiča.

 • Veľkonočné prázdniny 29. 3. 2018 – 3. 4. 2018

  Veselú Veľkú noc a príjemné prežitie Veľkonočných prázdnin Vám prajú žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ Hybe. (nástup do školy 4. 4. 2018 – Streda:)

  Veľkonočné zajace žiakov 5.A triedy

 • 1. APRÍL – Svetový deň vtáctva

  Prvý apríl sa zvyčajne spája so žartmi, ale v kalendári environmentalistu je 1. apríl Svetovým dňom vtáctva. Prvoaprílová ochranárska tradícia sa zrodila ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne.  V našich končinách je 1. apríl dňom vtáctva najmä preto, že práve v apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov. V našom regióne stále ubúda prirodzených miest na hniezdenie vtáctva a preto sa žiaci našej školy rozhodli, že sa nebudú len nečinne prizerať. Žiaci šiestej triedy v čase Veľkonočných sviatkov umiestnia v okolí svojich domovov do prírody 20 vlastnoručne vyrobených vtáčích búdok, ktoré si zhotovili na hodinách techniky.

 • Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády

  Dňa 13.3.2018 riešili úspešní riešitelia školského kola PYTAGORIÁDY príklady z okresného kola. V kategórii P4 (štvrtáci) riešili úlohy dvaja žiaci: Ester Šuchtárová - neúspešná riešiteľka a Ján Chytil - úspešný riešiteľ. Jankovi k úspešnému riešeniu gratulujeme!

 • Noc v škole I. stupeň 9. marec 2018

  Do galérie Noc v škole I. stupeň 9. marec 2018 boli pridané fotografie.

 • Chemická olympiáda

  Úspešní riešitelia Školského kola Chemickej olympiády, ktorá pozostávala z teórie, testu a praktickej časti sú Terézia Gulašová a Simona Žiaková. Obom gratulujeme a držíme im palce v Okresnom kole Chemickej olympiády, ktoré sa uskutoční 23. marca 2018.

strana: