ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Angličtina hrou
Bežecké lyžovanie I
Foto Foto Foto Foto Foto
Bežecké lyžovanie II
Florbal
Futbalový krúžok
Hokejové talenty
Klub deviatakov
Loptové hry
Matematika pre deviatakov
Mladosť
Mladý redaktor
Pacholíček
Rómske tance
Ruská konverzácia
Šikovníček II
Šikovníček III
Turistický
Z každého rožku trošku
Zvonček

© aScAgenda 2018.0.1062 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.09.2017