Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Porubčanová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Antalová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lívia Drenková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Lagovská
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Diana Španková, PhD.
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Hladká
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Oros
Foto Foto Foto Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Makarová
Foto Foto Foto Foto Foto
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Šuchtárová
Foto Foto Foto Foto Foto
ŠPT B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Trnková
Lienky Triedny učiteľ PaedDr. Daniela Vicáňová
Mravčekovia Triedny učiteľ Andrea Melichová
ŠPT A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Gregová

© aScAgenda 2019.0.1138 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Hybe 691
  Hybe 691, 032 31 Hybe
 • +421 5296126
  0948373191 - Mgr. Pavol Gonda -poverený riaditeľ ZŠ s MŠ
  0911798013 - Mgr. Zuzana Riegelová - zástupca pre ZŠ
  0948385045 - Mgr. Elena Repková - zástupca pre MŠ
  0911849018 - Ing. Jana Marcinková - ekonómka školy
  0910871098 - vedúca školskej jedálne - odhlasovanie stravných lístkov

Fotogaléria