ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
ŠPT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Trnková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lívia Drenková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Porubčanová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Riegelová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Lagovská
Foto Foto Foto Foto Foto
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Oros
Foto Foto Foto Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Makarová
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Šuchtárová
Foto Foto Foto Foto Foto
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Hladká
Foto Foto Foto Foto Foto
Lienky Triedny učiteľ Andrea Melichová
Mravčekovia Triedny učiteľ Mgr. Elena Repková
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Antalová

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018