ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

Narodeniny a meniny

Počet návštev: 2353102

Utorok 21. 11. 2017

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Hybe 691
  Hybe 691, 032 31 Hybe
 • +421 5296126
  0911798013 - Mgr. Helena Dudová - riaditeľka ZŠ s MŠ
  0948373191 - Mgr. Pavol Gonda - zástupca pre ZŠ
  0948385045 - Daniela Pavelicová - zástupca pre MŠ
  0911849018 - Ing. Jana Marcinková - ekonómka školy
  0910871098 - vedúca školskej jedálne - odhlasovanie stravných lístkov

Vitajte na stránkach našej školy!

 

Našim cieľom sú žiaci naháňajúci sa za vzdelaním a nie vzdelanie naháňajúce žiakov.

Novinky

 • V dňoch od 9. 10. 2017  do 12. 10. 2017 sa uskutoční zber papiera, ktorý bude prebiehať v čase od  12: 00 hod. do 15:00 hod. /pondelok až štvrtok/ Utorok až štvrtok aj od 7:00 hod. do 7:30 hod.  Posledná možnosť doniesť papier je 13. 10. 2016 v piatok do 7:30 hod.. Papier noste riadne zviazaný bez kartónu, ten sa zviaže samostatne. Po ukončení zberu budú odmenení najlepší  „zberači“ papiera v kategórii jednotlivcov a budú vyhodnotené aj celé triedy. Všetkým zúčastneným patrí vďaka za podporu tejto akcie a zároveň vyčistenia našej obce potencionálnym odpadom.

 • Európsky týždeň športu sme spoločne oslávili spoločnou rozcvičkou na hudbu. Potom sme na  pokračovali pretekom v behu na námestí pred obecným úradom. Mladší žiaci bežali jedno 400 metrové kolo a starší žiaci dve kolá cca 800m. Po dobehnutí a vyhodnotení súťaže sme sa rozdelili do skupín podľa nasledovných aktivít:  inline korčuľovanie, turistika a cykloturistika. Podľa veku žiakov sme prispôsobili trasu a obťažnosť terénu pri turistike túre na bicykloch. V priebehu Európske týždňa športu sme si všetci schuti zašportovali a urobili niečo pre naše zdravie.

 • Začiatok: 29.09.2017, 08:15
  Koniec: 29.09.2017, 12:00

  V rámci európskeho týždňa športu sa na našej škole uskutoční podujatie pod názvom Be Active Outdoor Day.

  Na začiatku sa rozcvičíme formou skupinovej rozcvička podľa hudby, potom bude nasledovať beh podľa vekových kategórii.
  Po odbehnutí a vyhodnotení sa žiaci rozdelia do skupín podľa záujmu a to:
  - in-line korčuľovanie
  - turistika
  - cykloturistika

 • Zoznam pomôcok, ktoré potrebuje žiak prvého ročníka nájdeš tu Pomocky_pre_1.rocnik.docx.

  Zoznam pomôcok, ktoré potrebuje žiak druhého až piateho ročníka nájdeš tu Zosity_2.-5.r..docx

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou oznamuje, že  slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 bude  dňa 4. 9. 2017 (pondelok) o 8.30 hod. v telocvični školy.