ZŠ s MŠ, Hybe 691

 

Navigácia

Narodeniny a meniny

Počet návštev: 1802032

Streda 2. 9. 2015

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Hybe 691
  Hybe 691, 032 31 Hybe
 • +421 5296126
  0911798013 - Mgr. Helena Dudová - riaditeľka ZŠ s MŠ
  0948373191 - Mgr. Pavol Gonda - zástupca pre ZŠ
  0948385045 - Daniela Pavelicová - zástupca pre MŠ
  0911849018 - Ing. Jana Marcinková - ekonómka školy
  0910871098 - vedúca školskej jedálne - odhlasovanie stravných lístkov

Vitajte na stránkach našej školy !

Našim cieľom sú žiaci naháňajúci sa za vzdelaním a nie vzdelanie naháňajúce žiakov.

Novinky

 • Slávnostné zahájenie začiatku školského roku 2015/2016

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že slávnostné zahájenie začiatku školského roku 2015/2016 sa uskutoční 2. 9.  2015 /streda/  o 8:30 hod. v telocvični školy. Stravné lístky  si môžete zakúpiť od 24.8. u vedúcej ŠJ. Ceny stravných lístkov sa nemenia. V školskej jedálni sa bude variť od 3. 9. /štvrtok/.

  Veľa úspechov a radosti z tvorivej práce v novom školskom roku 2015/2016 Vám prajú Vaši učitelia smiley.

 • Literárne Hybe

  Dňa 22. Júna 2015 sa v obecnej knižnici uskutočnil prvý ročník literárnej čitateľskej súťaže nazvanej Literárne Hybe.Konkrétne išlo o čitateľskú prezentáciu vlastnej prozaickej tvorby žiakov druhého stupňa našej školy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Do prvej boli zaradení žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka a  v druhej medzi sebou súperili ôsmaci a deviataci. Tohtoročná téma niesla názov „Najzaujímavejší zážitok v živote“. Organizáciu súťaže a jej vedenie mal na starosti pán učiteľ Oros, ktorý bol i porotcom. Medzi  riadnych členov poroty ďalej patrila pani učiteľka Ivana Orosová, pani učiteľka Iveta Maruškinová a pani Vierka Rajniaková, ktorá mala za úlohu udeliť aj špeciálnu „cenu sympatie“. Špeciálnym hosťom našej literárnej súťaže bola pani riaditeľka Helena Dudová, ktorá mala hneď prvý úvodný príhovor. Povzbudivými slovami sa k nej pridal i pán starosta Martin Piovarči. Čo sa týka hodnotenia prác súťažiach, hodnotili sa tri hlavné kritériá a to maximálne piatimi bodmi za každé z nich. Konkrétne to boli: 1.zaujímavosť a originalita práce, 2.spôsob podania (intenzita, farebnosť hlasu a artikulácia), 3.fyzický prejav (mimika, gestika, postoj). Napokon z celkového počtu 23 súťažiacich (pomerne početná konkurencia čo do počtu i čo do kvality) na stupienok víťazov vystúpili:

 • Hybe-Osvienčim-Krakov-Hybe

  Dňa 12. júna 2015 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka našej školy zúčastnili dejepisnej exkurzie do bývalého koncentračného a vyhladzovacieho tábora s názvom Osvienčim. Túto dejepisnú expedíciu viedol pán učiteľ Oros a naša pani riaditeľka. Cieľom našej expedície bolo uvedomiť si hodnotu ľudského života, ktorá bola počas  Druhej svetovej vojny absolútne potupená nezmyselným vyvražďovaním nevinných ľudí. Pod vedením sprievodcu žiaci navštívili baraky, v ktorých žili v neľudských podmienkach všetci „nepriatelia“ hitlerovej nemeckej Tretej ríše, predovšetkým Židia. Videli sme množstvo pozostatkov po vyhladených nevinných väzňoch ako napríklad vlasy, oblečenie, hrnce či osobné veci. Azda najviac emócií v nás vyvolali plynové komory, v ktorých denne zomierali tisícky ľudí. Ako sme sa priamo na mieste dozvedeli, za 15 minút v tejto plynovej hrobke zomrelo udusením, pod domnienkou sprchovania, až dvetisíc ľudí. Hneď vo vedľajšej miestnosti sme zahliadli spaľovne, kde boli udusení spálení. Ako sme sa tiež dozvedeli, ani mŕtvym esesáci nedali pokoj – ochudobnili ich tesne pred spaľovaním o vlasy (Nemci ich využívali na výrobu napríklad oblečenia) či zlaté zuby (slúžili na obohacovanie sa). Hrôza! Po tejto silne emocionálnej zhruba trojhodinovej prehliadke sme nasadli do autobusu a vybrali sme do Krakova, aby sme si usporiadali myšlienky a uvoľnili sa. Krakov nás skutočne priviedol na iné myšlienky a to svojou historickou atmosférou, ulicami plnými turistov, širokými námestiami či rôznymi pochutinami (hlavne zmrzlina pre žiakov a „zlatý mok“ pre dospelých). Po emóciami nabitom Osvienčime a históriou a zábavou sálajúcim Krakovom sme sa naším  veselým autobusom (hlavne spev) úspešne navrátili do našich milých Hýb. Na takýto výlet, ako sa domnievame, sa nezabúda a tešíme sa na zážitky z ďalších našich výprav!

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015

  30. 6. 2015

  Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční 30. 6. 2015 o 8:30hod. v telocvični školy.